Reis deg

03.08.2023

Profeti av Eirin Nordgård, 2. august 2023

Reis deg, Norge.

Reis deg, denne nasjon.

Reis deg, dette land som jeg har kalt.

Reis deg, dette land som jeg har store planer for.

Det kommer en ny tid.

Jeg vil sende en vind, sterk og mektig.

Jeg vil vise meg på nytt i deres land.

Jeg vil komme til dere og vekke dere opp, så dere igjen kan forstå at jeg er Gud.

Ta meg imot når jeg kommer.

Gjøre dere klare til forandring.

Deres eget strev ønsker jeg ikke. Legg det bort og åpne opp for min vind.

Jeg trenger dere istandsatt for meg.

La dere bli renset. Vask dere rene og skjul ikke deres synder for meg.

Vend om og bøy dere. La meg få være deres Herre og Gud.

Jeg vil bruke de som har overgitt sine liv til meg;

de som er meg underlagt,

de som har blitt slipt og renset,

de som har lagt ned sitt eget og som ønsker at min vilje får skje.

Jeg så et bilde:

Jeg så Norgeskartet skissert opp og jeg så at det kommer en vind inn mot landet.

Deretter så jeg at inni skissen/landet sto det mennesker spredt og oppover langs hele landet.

Disse menneskene sto rakrygget, de sto vendt mot vinden og de var fokuserte og så den veien.

Og jeg så at foran seg hadde disse menneskene et slags hvitt lite segl.

Dette var mennesker som var fokuserte på Herren og som lot vinden føre og lede seg.

Så hørte jeg ordet «mange nok», og jeg forsto at det må bli «mange nok» mennesker i vår nasjon som står rakrygget, himmelvendt og som lever overgitte liv.
Når det blir mange nok, da så jeg at hele skissen/hele nasjonen «dreide», da endret hele nasjonen kurs. Når det blir «mange nok» og mange nok små seil som gjør at Hans vind «får tak i nasjonen» da blir det et skifte, en dreining, en endring.

Reis deg opp, du menneske som har ligget nede.

Reis deg opp og bli stående, og la min vind få tak i deg og bevege deg.

Reis deg!