Samlinger i portene

Vestporten er åpen!

Profetisk helg med Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam, i samarbeide med Jesusfellesskapet i Bergen

22-22. Oktober 2024

Sted: Jesusfellesskapet i Bergen

Arrangør: Jesusfellesskapet, PA-nettverk og Brølende lam

Salme 24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn.»
Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»Ved ordet kan vi ane at det finnes åndelige dører og porter som er viktige åndelige strategiske steder for å få gjennombrudd. Vi i Brølende lam og PA-nettverket opplever at Vestporten er åpen. Vi inviterer derfor regionens bønnevektere og alle som søker etter å høre Guds røst for sine liv og for sine familier til å ta del i deåpne profetiske møtene og for dagsseminar «Mine får hører Guds røst»

Program:

Fredag
19:00 Profetisk møte, med profetisk betjening

Lørdag11:00-15:00 Profetisk seminarPåmelding Kr 300,- vipps til 901 22 575
19:00 Profetisk møte, med profetisk betjening

Søndag11:00 Profetisk møte, med profetisk betjening
Nordvestporten er åpen!

Profetisk helg med Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam

1-3. November 2024

Sted: Baptistmenigheten i Kristiansund

Arrangør: PA-nettverk, Baptistmenigheten i Kristiansund og Brølende lam

Salme 24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn.»Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»Ved ordet kan vi ane at det finnes åndelige dører og porter som er viktige åndelige strategiske steder for å få gjennombrudd. Vi i Brølende lam og PA-nettverket opplever at Nordvestporten er åpen. Vi inviterer derfor regionens bønnevektere og alle som søker etter å høre Guds røst for sine liv og for sine familier til å ta del i deåpne profetiske møtene og for dagsseminar «Mine får hører Guds røst»

Program:

Fredag 19:00 Profetisk møte, med Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam. Profetisk betjening.

Lørdag11:00-15:00 Profetisk seminar, med Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam.Påmelding Kr 300,- vipps til 901 22 57519:00 Profetisk møte, med Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam. Profetisk betjening.

Søndag11:00 Profetisk møte, med Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam. Profetisk betjening.