Profetiske Drømmer

Jeg er blitt minnet om en drøm som handler om Nord-Norge som jeg hadde for noen år siden.

Jeg tror Gud taler om vekkelse i Nord-Norge.

Kathleen McNeely