For Østporten


Jeg opplevde at Herren kommer med renselse over Norge. Når det blir evangelisering i Drammen, så vil det bli en ny renselse og en ny hunger etter mer av Gud, i menneskers hjerter. Akkurat som at det vekkes noe nytt i mennesker og at de vil komme til Guds hus og få en berøring av Gud i vår fellesskap. Det er sterkt hva Gud gjør fremover

Hilsen fra Sara Lunde


Profeti over Østfold, ved Jane Hamon

«Jeg har skrevet Jesaia 60 over dette landområdet.» For Herren sier at det har vært en kappe av tungsinn som har prøvd å legge seg over dette landområdet. Det er et uvanlig nivå av depresjon, uvanlig nivå av håpløshet og desperasjon, men Herren sier: «Jeg kommer over dere og min herlighet trenger gjennom mørkets makt.» For hundrevis av år siden ble dette landområdet erobret igjen og igjen og det ble forsøkt å skape en ånd av motløshet som la seg over dette landet. Så fienden har prøvd å legge lokk på troen deres. Og han har prøvd å fange dere inn i en kappe av motløshet. Det er akkurat som en ånd av sorg og skuffelse har fått lov til å regjere i dette området.

Men Herren sier: «Mitt løfte over dere er ikke bare Jesaia 60, men også Jesaia 61 og jeg vil gi dere skjønnhet i stedet for aske, gledens olje i stedet for bedrøvelse, en lovprisningskappe legger jeg på dere i stedet for en kappe av nedslåtthet.

Det skal være et sterkt bønnefellesskap som skal reises opp i dette området og dere skal blande lovprisning, tilbedelse, krigføring og bønn, som vil gjennomtrenge åndeverdenen og som vil ha en effekt på et område med en radius på over 400 km. Dere skal bokstavelig talt skape et Åndens kraftfelt. «I gamle dager ble dere erobret, men jeg gjør dere til erobrere. I eldgamle tider ydmyket fienden dere, men jeg reiser dere opp til å være et strålende lys blant nasjonene. Jeg skal bygge opp byene deres som ligger i ruiner, for fienden har skrevet øde og forlatt over deler av landområdet deres og jeg skal reise dere opp og dere skal bli en skinnende lovprisning til min ære og herlighet!»

Far, jeg forløser dette landområdet fra fiendens åk og jeg takker for at du ødelegger åket over menneskenes liv, i Jesu navn.


Profeti for Hedmark, ved Sharon Stone

Herrens Ånd sammenlignet dette fylket med Jeriko, en by med murer rundt seg. Jeriko var et område som Gud hadde bestemt til å være en seier og et vitnesbyrd. Det var også kjent for å være en ugjennomtrengelig by. Herren sa: «Jeg beviste at ingen ting er ugjennomtrengelig for meg!» Herren gir dette løftet til denne regionen. Jeg føler at akkurat som med Jeriko så må man ha strategier og man må ha enighet. Det er derfor fienden har arbeidet så hardt med å holde disse fra å komme sammen i dette området. Jeg føler også at det har vært noe som har vært blåst ut av proporsjoner, når det gjelder menigheten, og det ble ikke håndtert på en vis måte. Det har ført til at man har gått tilbake til tradisjonelle, religiøst fundamenterte virksomheter og menigheter. Jeg tror vi skal endre dette i dag. Far, vi taler til den fryktbaserte retretten i Jesu navn. Og vi vender disse krigerne om i Jesu navn og vi forløser dem til å fremme ditt rike. Vi kaller dem ut av sine huler og vi blåser i framrykkingstrompeten, i Jesu navn. Vi kaller fram enheten og strategien som trengs for å få et gjennombrudd i Ånden, at Han kommer inn i området.

Jeg så noen eldgamle skriftruller bli åpnet. Vi tror at noe som er gammelt er mer verdifullt. Vi taler til det som man trodde var sannheten langt tilbake i tid, og vi ber om at det ikke skal være en begrensning over den regionen, amen.

Jeg så noe som så ut som en munkeorden, et område som var innelukket, et kloster, der man stenger seg inne for å være gudfryktig. Det er ikke planen Gud har for dette området. Vi ber om en åndsutgytelse i alle deler av samfunnet i det området, at de kristne ikke skal være skjult og være innadvendt. Vi utløser en påvirkningskraft inn i alle områder nå. Dette vil være et område, et Guds fjell som vil påvirke alle samfunnets fjell.

Jeg ser også hvordan man selger bort bondegårder og jeg så hvordan gårder som har vært i familiens eie i generasjoner, plutselig skiftet eier. Jeg hører Herrens Ånd sier: «Jeg bringer inn forsterkninger.» Det er virkelige endringer når det gjelder landområder.

Herre, vi ønsker velkommen guddommelige forsterkninger inn i det området nå. Kom og hjelp, kom og gi støtte, i Jesu navn.

Jeg skal gjøre ferdig det punktet om Jeriko. Jeriko skulle gi et slikt vitnesbyrd at seier allerede var gitt for det området. De visste allerede at Gud folk gikk framover. Gud vil at dette området skal være kjent for det.


Profeti over Oppland, ved Jane Hamon

Far, vi velsigner denne regionen! Herren sier: «Jeg har kalt dere til å innta landet til amorittene». Det var amorittene som israelittene kjempet mot da de første skulle innta landet. «Dette er et løftesland», sier Herren, «men det har også vært et åndelig høysete som fienden har okkupert.» Herren sier: «Jeg driver ut og tørker opp ressursene til New Age.» Det er akkurat som det har vært et slags hippie-samfunn i denne regionen, mennesker som er påvirket hele tiden. Herren sier at han skaper en misnøye i denne regionen. «Jeg skal gjøre det slik at skjellene blir fjernet fra øynene for de har blitt «høye» på verden og de er ikke blitt tilfredsstilt. De har funnet fram til kreftene til New Age, men det har ikke slukket tørsten. Nå er det et helt samfunn som er sulten og som tørster etter rettferdighet.» Herren sier: «Jeg skal ødelegge den herskende ånden i dette samfunnet, som har stengt folk inne og paralysert dem, de har vært forført og lurt og jeg skal gjøre det slik at mitt lys skal skinne for dem.» Amorittene var et folk som var fylt av stolthet. Herren sier: «Jeg skal dra ned et festningsverk av stolthet i denne regionen og bryte ned denne ånd av isolasjon og uavhengighet.» Gud sier: «Jeg skal kaste ned denne ånd av humanisme som har rådet i denne regionen. Jeg kommer til å utøse en demonstrativ kraft: Tegn, under og mirakler som kommer til å demonstrere realiteten til en sann og levende Gud. Jeg skal overvinne instituttene av humanisme på grunn av realiteten i Guds kraft.»

Herre, reis opp sterke ledere. Det har vært en slik spredning av ledere i dette området. Fienden har styrtet ledere på grunn av stolthet. Far, vi ber om at du reiser opp rettferdige og sterke ledere i denne regionen. Herre, rettferdige ledere i menigheten, men du kaster også ut korrupte ledere på det sekulære området og reiser opp rettferdige menn og kvinner i posisjoner på det området igjen. Jeg takker for en salvelse av enhet over dette området, at menigheten ikke blir spredt og splittende. Vi bryter en ånd av konkurranse mellom menighetene og vi takker for en ånd av enhet og sterke apostler som vil bringe menighetene sammen, i Jesu navn.


Profeti over Drammen, ved Sharon Stone

«Jeg føler at Guds Ånd sier at det er en Josafats armé som blir reist opp her. Deres profetiske lovsang og tilbedelse har evne til å bringe forvirring inn i fiendens leir. Den har evnen til å bringe forvirring inn i strategiene som fienden ønsker å gjøre i nasjonen. Den har evne til å skape en offensiv lyd i Ånden. Den har også evne til å befri slik som David gjorde når han spilte på harpen for Saul. Den har den evnen til å gjøre slik, som når de onde åndene forlot Saul. Jeg følte at en sann styrke av profetisk salmisttjeneste trenger å reise seg i dette området. Det er på tide å kalle inn musikerne, det er på tide å kalle inn sangerne og danserne, og det vil være en stor styrke i dette området.»

Profeti over Buskerud, ved Jane Hamon

«For Herren sier: Jeg har hatt dette område som fokus for min oppmerksomhet, som en målskive. Herren vil dere skal vite at det har fienden også. Fienden har sendt forskjellige typer av krefter fra forskjellige steder inn i dette området for å invadere og fienden har tenkt å innta og overvinne dette området. Derfor reiser jeg opp mine profeter veldig sterkt i dette området.

Herren sier at det er en salvelse av å komme sammen i dette området, og dere skal samles for rettferdighets skyld og dere skal samle dere for å få strategier for Guds rike. Men husk at fienden også samler seg for å lage strategier og at det er møter som holdes i hemmelighet og ikke er til fordel for denne nasjonen Norge. Det er et samlet fellesskap av demoniske krefter som har prøvd å låse denne regionen. Herren sier: Jeg skal gjennomtrenge dette mørket med mitt lys. Dere trenger å krige og be og jeg skal avsløre de ondes planer og tilintetgjøre dem. Du skal vite at det er planer om død som prøver å bli født i denne regionen. Det er som en slags terroristcelle som bygges og der det legges planer. Herren sier: Hvis min menighet vil stå fast og be, så vil jeg åpenbare og avsløre mørkets planer og jeg vil tilintetgjøre fiendens planer. Jeg utkonkurrerer disse strategiene. Jeg oppreiser profeter og profetiske vektere i dette området. Folk som i sannhet vet hvordan de skal vokte og be. Det skal være viktig for dere å lage en plan for å ha vektere plassert i dette fylket. Utplasser vektere i hele regionen og gi dem i oppdrag å tale imot de onde åndelige strategiene. Herren sier: Jeg vil ikke bare avsløre slike sammenkomster, men jeg skal bruke dette området til å ha «Think tanks»

(«tenketanker») kreative samlinger, for det er en salvelse av kreativitet og fornyelse i dette området og innovative tenkere, de som tenker nytt, og dette vil bli sett og lagt merke til på forretningsområder og teknologi. På grunn av salvelsen i denne regionen skal jeg forårsake at innovative ideer blir født og skapt. Den samme salvelsen skal hvile over menigheten. Dere vil få nye kreative ideer til å spre evangeliet, nyskapende evner til å drive menighetsliv, profetisk innsikt for å finne nye strategier for den tiden som kommer. Dere kommer til å legge planer ikke bare for Norge, men for hele jorden. Til nå har Norge mottatt mange profetier, men jeg skal reise opp mange profeter og sende dem til nasjonene og mange vil komme fra denne regionen. Så nå Herre, takker vi deg for en forløsning over dette landet i Jesu navn.


Profetiske ord for Oslo og Akershus, ved Sharon Stone

Jeg tar Oslo og Akershus sammen fordi det er vanskelig å skille ordene jeg har for dem i hjertet mitt. Gud talte til meg om en ånd som ønsker å tilfredsstille mennesker, og dette er noe vi må ta hånd om i dette området, fordi det inviterer til kompromiss. Gud har satt dette området til å være pionerer. Og vi må ta i tu med det. Herren kaller denne regionen hodet på elva og det betyr der hvor strømmen er sterkest, så vi trenger å dirigere den strømmen med Guds kraft. Herren sier at vi må ta tak i pornografiske forretningsvirksomheter i dette området. Jeg tror at Herrens ånd vil at de skal stenges og bli begrenset og vi vet at det vil bli vanskelig pga. internett. Men jeg følte også dere ikke kan la myndighetene ta avgjørelsene for dere. Herren vil at menigheten skal innse at det er de som skal regjere på jorda. Så, Herre, vi ber om åpenbaring og ansvar og at de gir gjensvar på det at det er de som regjerer på jorda. Det er menigheten som gir lover i himmelrommet og det er der avgjørelser tas.

Så nå bruker vi den autoriteten og taler mot pornografivirksomheten i dette området og akkurat som du forbannet vintreet og det døde fra røttene, forbanner vi deres finanser og vi befaler dem å tørke fra røttene nå og vi ber om at et vitnesbyrd skal forløse landet.

Du kalte regionen hodet for elven, der hvor strømmen begynner og er sterkest og raskest. Vi ber om at din strøm skal ha retning og ikke kaos, men den representerer også store elver av levende vann som flyter.

Å tekkes mennesker og kompromiss: Jeg tror ikke dette har sin rot i frykt, jeg tror det har sin rot i komfort. Så, Far, i Jesu navn, så ber jeg at du skal gjøre ditt folk ukomfortable, ukomfortable med status quo, stillstand, ukomfortable med middelmådighet, ukomfortable med å tekkes mennesker og ikke deg. Og vi ber fram denne pionerånden på nytt og vi sier: Reis deg! Reis deg! Husk hvem du er! Amen!

Jeg så en sterk asiatisk innflytelse bevege seg inn i hovedstaden. Jeg så det ikke som noe positivt eller negativt, men jeg ser det får oppmerksomhet. Så jeg taler til den rasistiske forutinntattheten og fordommene og de problemene som fienden prøver å reise i dette området, og vi taler til det først og taler inn Guds fred og vi kaller fram enhet i nasjonalitetene, vi kaller på det gode i det å være mange og vi taler til opptøyer og blodsutgytelse og sier: Stopp, før det egentlig skjer.

Dette er virkelig en by som er nr. 1 på mange områder. Og jeg føler at dere tenker at hvis dere ikke er førstemann, så hvorfor bry dere med andreplass. Det tar en profetisk skarphet å være nr. 1. Så, Far, vi kaller fram, noe jeg aldri har bedt fram og ut noen gang, førstesalvelsen, til å reise seg opp igjen, i ting som har med Den Hellige Ånd å gjøre, for å fremme Guds rike, Førsteapostler. Velsigne denne regionen!Profetiske ord over Østlandet, gitt ved Astrid, Line, Elisabeth, Eirin, Tove, Inger på Pa-samling den 26. august, Flesseberg gård, Øvre Eiker

  • Gamle brønner skal graves opp. Arven fra Hans Nielsen Hauge og andre skal opptas.
  • Åndelige kapper som har ligget på marken skal ikles en rest som er klare til å vandre med dem.
  • Det kommer en konfluens, en sammensmelting av alle de åndelige sannheten som har kommet fram siden reformasjonen.
  • Tørken er brutt! Som det har vært i det naturlige, vil et åndelig styrtregn komme.
  • Det vil komme en barndoms- og ungdomsvekkelse.
  • Janteloven og forvirring rundt kjønnsidentitet skal brytes og istedenfor vil en tro på sannheten reise seg.
  • Åndelige mødre og fedre kommer på plass og tar ansvar.
  • Guds folk vokser i autoritet, de reiser seg, er frimodige og uredde. De proklamerer ut Guds Ord og hensikter. De holder de gamle paktene med Gud og en ærefrykt for Gud reiser seg.
  • Det forløses økonomi og midler til Guds rike
  • Vi erklærer 2Krøn7:14 over Østlandet: Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Vi kaller på en gudfryktig regjering. Gudsfrykten skal komme tilbake til innbyggerne på Østlandet.


Øst, øst, Herren kaller på deg, til å mobilisere for en ny reformasjon til å rykke opp de ugudelige røttene og strukturer som har forvitret og svekket de grunnvoller som Norge har bygget på gjennom århundrer. Både den lovgivende forsamling og gjennom oppsedingen av den kommende generasjon, gjennom våre skoler, barnehager og utdanning generelt, har blitt infisert av denne verdens ånd og de menneskelige og humanistiske overleveringer. 

Dette har svekket det som jeg har bygget igjennom århundrer i denne nasjonen for å være som en hellig nordenvind utover Europas mange nasjoner.

Øksen ligger allerede klar til hugg, ved roten av de humanistiske og ateistiske røtter. Jeg kaller på dere bønnekrigere og profetiske røster til å forløse kraften til det hugg som skal bringe nye strukturer, rystelser og bevegelser i vårt land.

Dette skal begynne i øst og derfor kaller jeg på dere til å be og profetere over de institusjoner som påvirker og fostrer den nye generasjonen i landet .  La deres røster høres i den åndelige verden, at nok er nok, og la mitt folk komme ut i frihet.

Ja, selv over de unge skal min ånd i de dager hvile, for en ny barn og ungdomsbevegelse kommer i landet. Den vil virke som en slags protest mot den humanistiske og ateistiske ånd, som har svekket kraften og livet til den nye generasjonen, som Herren vil reise opp i vår nasjon, for å bygge nye strukturer. Den kommer til å være en motvekt til forråtnelsen og det fragmenterte, som ugudeligheten har ført med seg. Jeg hører fottrinnene til disse unge og det skal bli som lyden av et mektig tordenskrall, inn i den åndelige verden, når denne unge hæren reiser seg opp i fra øst.

Slik som jeg forvandlet lyden av de fire spedalske, som gikk imot fiendens hær, skal jeg igjen forsterke lyden, for at fienden skal forvirres og flykte i de dager, sier Herrens Ånd. Det kommer en barn og ungdomsbevegelse på nytt over vårt land på våre skoler, høyskoler og universitet. 

Herren kaller oss også til å profetere og forløse åndelige mødre og fedre som skal lege og disippelgjøre denne unge hæren, slik at disse igjen kan sendes ut for å lege og sette de foreldreløse fri. Forbered dere i dag og istandsett fedrene og mødrene for denne tid.

Profeti ved Per Ivar Winnæss, Hokksund 15.07.23