Ord til Vestporten


Profeti over Hordaland, ved Jane Hamon

Jeg skal forløse en sterk Ånd av favør over dere. «Et internasjonalt fokus kommer til å komme over denne regionen, ikke bare skal dere produsere velstand og rikdom fra deres region, men dere kommer til å finne ut at jeg bringer nasjonenes rikdom til dere.» Herren sier at han skal gjøre det gjennom forretninger og gjennom turisme. «Jeg skal bringe det gjennom en frisk entreprenørånd.»

«Jeg vil reise opp en prototype av forretningsmenn som samtidig tjenestegjør, i denne regionen. Dere kommer til å finne ut at jeg kommer til å reise opp et velstandsskapende folk som skal komme ut fra menigheten.» Jeg erklærer 5Mos8:18 over denne regionen. Verset sier at «jeg har gitt deg kraft til å skaffe rikdom». «Dere kommer til å finne ut at når rikdom kommer til dere i denne regionen, så vil jeg bringe nye ideer og produkter som vil velsigne menighetene i Norge. Jeg kommer til å bruke dere til å finansiere produkter i menighetene i Norge, gjennom rikdom, som jeg kommer til å bringe denne regionen.»

«Det skal være en sterk salvelse over apostler og profeter i denne regionen, som kommer til å bli sendt til nasjonen, men også over apostler og profeter i regionen som jeg vil sende til nasjonene.» Det er også en ny forbindelse som vil etablere seg mellom Storbritannia og Amerika, nye internasjonale forretningsforbindelser, i tillegg til tjenesteforbindelser. Herren sier: «Jeg bygger et sterkt grunnlag i denne regionen. Jeg legger også en sterk salvelse over vektere og seere i denne regionen. Dere skal vokte og be for landet. Samtidig vil det reise seg synske og okkulte krefter og menigheten vil finne seg i samme situasjon som profeten Elia og Baal-profetene. Men jeg skal legge en ånd av mot over menigheten i denne regionen. De skal vise nasjonen hvem som er den sanne Gud.»

Far, nå forløser dette over disse menneskene, at de vil bringe med seg salvelse tilbake.


Ord til Vestporten

 • Gud, du har begynt en god gjerning som du skal fullføre.
 • Du går inn med ditt levende ord, med din kjærlighet. Du møter mennesker.
 • Vi ber om beskyttelse over det som har skjedd, over enheten du har skapt.
 • Du er kongenes Konge og herrenes Herre.
 • Din rene sannhet skal regjere, både Bergen by og hele Vestlandet.
 • Vi reiser oss opp og gir deg herredømmet.
 • Det som har prøvd å stjele, myrde og ødelegge, det setter vi en stopper for, med Jesu blod. Det som er nede, reiser vi opp i ditt navn.
 • Jesus, du er velkommen inn. Uansett hva fienden prøver på av negative ting, så snur du det, som Herre og frelser.
 • Du reiser opp folk til å ta ansvar og som går med ditt ord og inntar plassene for deg og ditt rike.
 • Vi takker deg for områdene i Nordfjord. Du reiser opp nytt liv. Hellig Ånd, du skal reise opp stedene. Du skal gi liv til de døde bena i dalen. Det skal dannes menigheter som skal tjene deg og elske deg.
 • Vi erklærer en vekkelse av kjærlighet over Bergen, en innhøstning.
 • Du er løven av Juda og du har seiret. Du sitter på tronen. Vi takker deg for at du kommer til byen og bringer vekkelse. Vi takker deg for ild og lovprisning. Du kommer med ild til Bergen og Vestlandet.
 • Det er mange «skap-kristne» som vil komme fram.
 • Forvirring og ugudelighet skal brytes og renses. Det blir en sterk rystelse i Bergen.
 • Mange vil gå ned på kne og be til den levende Gud.
 • Fjellene er som kopper med bønner fra de som har gått foran, velsignelsen og arven som lå der. Det som var en velsignelse, det kan bli en forsinkelse, at det stopper opp. Det kommer en advarsel: La ikke enheten være det som definerer dere i neste sesong, at det er så viktig å være så fine, være så korrekte, for ut fra denne koppen så jeg krigerne reise seg. Disse krigerne var ikke så fine på det, om det var noen riper i koppen eller om de sølte litt av den salvelsen.
 • Herren er igjen i ferd med å la krigerne reise seg. Slik er det folket som nå reiser seg. De er ett i ånd, de er erobrere, de er krigere, de er de som har mønstret seg til krig. Nå kaller vi på dere, dere som har gjemt dere i deres huler, vi kaller på dere, dere som sitter på gjerdet og venter. Vi kaller på dere som av forskjellige årsaker opplever at visjon ble brutt, riker falt, konger falt fra sine troner, men nå, Far, reiser du opp krigere som står side om side (Sef3:9). Disse skal komme ut fra sitt skall fra i går og de skal igjen tro på hva du la av pasjon og visjoner i dem.
 • Vi kaller på dette folket. Vi kaller på denne enheten, at de finner seg noen her og noen der, noen husgrupper her og noen bønnegrupper der.
 • Vi kaller på frihetens regn over Bergen, over Vestlandet. La det høres, la det gjennomføres. La det komme tilbake, Herre, det folket som én gang strandet på øyer og steder og som var uredde. Det var det folket som hadde sagt om deg at «Du er min tilflukt, du er den høyeste, du er den jeg vil bo under, den allmektiges skygge, for du er min Gud». Jeg løser ut det folket. Jeg hører en lyd av sverd fra fordums tid som går i takt med noe av det som ble hørt i forrige tid. Men det kommer noe enda sterkere. Vi velsigner det folket. Kom ut, kom fram! Vi kaller på bønnekrigerne og bønnevekterne!
 • All stolthet skal brytes i hjertene i Bergen. Vi ber at de bønnene som er bedt skal bli frigjort. Vi ber at din vind skal komme og dra hjertene deres, la dem kjenne at det er en tid av uro, som rokker ved den kjernen de har skapt, at de skal komme i sannhets erkjennelse og komme tilbake til deg, Gud, at de skal bli satt i frihet.
 • Vi takker deg for vekkelse over Bergen, over ditt regn som skal komme, vi forløser det.
 • Gud kommer med mektig renselse, han vil klippe vekk det døde kjøttet. Det gjør vondt først, men så gjør det godt. Det blir legedom og helbredelse.
 • Han vil fylle begrene så det renner over på mange.
 • En virvelvind vil komme og rense alt støv, all synd.

For Vestporten


Ord til region Vest som kom under PA samling, den 26. August på Flesseberg gård, Øvre Eiker.Tettere koblinger mellom Bergen og Kristiansand. Stille stunder på Ulriken. Det kom også opp at bydelen Nordnes i Bergen trenger å bli renset, øse ut tilgivelse og forsoning. Også utvidet kontakt Ålesund - Bergen. Bybrannen Ålesund for 100 år siden som skjedde etter at en profet ble jaget ut av byen. Nøkkelordet er brann. Privat næringsliv skal spille en ny og avgjørende rolle både i Ålesund og Bergen. Entreprenørskap inn mot Guds rike. Bergen bønnehus skal være med å grave opp gamle brønner fra klosterbevegelsen. En diakonisalvelse skal øses ut over Bergen. Herren skal reise opp ledere fra Åndalsnes og Nordheimsund som skal ha en sentral rolle i Bergen. Bergen skal også bli ett senter for lovsang og tilbedelse. Prosjektet Sigurd Jorsalfar, der mange unge skal seile med Christian Radich til Israel er en forsonings ferd. Ett ledd i at Norge skal bli renset. Brønner må graves opp i denne regionen, ikke alt er forløst. Grave opp og forløse for nye generasjoner.


Jeg hørte lyden av en mektig vind, det var som en kraftig vind ifra nordvest. Herren kaller på dere i vest, ja sørvest: Til å rykke opp, dra ned, bryte opp og ødelegge de religiøse fester som har holdt mine bønnekrigere i fangenskap i denne landsdel.

Jeg hørte Herren si: "Mange er fanget og under det religiøse åk og det er ingen som sier: "Gi de hit, gi de hit, du er fri!" Selv i fangenskapet kan du bevege deg med en viss frihet og føle en viss trygghet. Mange synes det var nok og hadde kommet i en slags overlevelses og vedlikeholdsmodus. Det var nesten slik at flere hadde kommet i en overenskomst med omstendigheters nei og gjort en usagt pakt med fienden: "Bare ikke ta mer ifra meg, så skal jeg heller ikke røre deg. Jeg skal ikke engang forsøke å gå imot deg enda en gang."

Herren sier: "Jeg har så mye mer for deg, ja, langt utenfor det du kan se og gripe med dine egne øyne. Så bryt de usagte pakter med dine omstendigheter og med din fiende. Reis deg opp og slå foten din ned på ditt domene, for det du setter din fot på, ja det gir jeg til dere, sier Herrens Ånd."

Nå reiser jeg dere opp, sier Herren. Jeg så det som at de hellige i den sørvestlige region, reiser seg opp som en åndelig tsunami. Ingenting kan i den neste sesong stoppe det som jeg ønsker å gjøre igjennom dere, sier Herrens Ånd. Jeg så pionerånden forsterke seg og at mange som hadde båret på visjoner, men som hadde trodd at det var bare dem selv, nå forstod at det var Gud som hadde lagt ned drømmer og lengsler i dem. Nå er det tid for å etablere nye steder og nye virksomheter, hvor Guds ild skal kunne slå ned i de tørre kvister og i de tørre ben. Ja, det var mange slike varder av flammer av ild, som i denne tiden skulle tennes.

Man skulle ikke sammenligne seg med de andre flammene som allerede hadde blafret i Guds vind i en tid. Man skulle tro, Herren, for det unike og det som hadde sin egenart og allikevel kunne glede seg over de andre flammene i havet. Da ble alle flammene som et mektig flammehav, en mektig tsunami av flammer som fienden ikke kunne stoppe.

I dette flammehavet så jeg også etableringer av nye bedrifter, innovative kreative løsninger og endelig, at gullet ikke skulle renne ut av de helliges hender lenger, men bli som små byggesteiner, som både lokalt og nasjonalt skulle herliggjøre det Guds rike som nå skulle bli mer og mer synlig både i det kirkelige landskapet og på markedsplassen.

Profeti ved Per Ivar Winnæss, Hokksund 15. juli 2023