Presentasjon av noen av tjenestene i PA-nettverk


Pastor og profet - Per Ivar Winnæss

Region: Buskerud

Sted: Hokksund

Per Ivar Winnæss er gift med Valentina og har seks barn. Han er leder og grunnlegger av den profetiske tjenesten Brølende lam, PA nettverket og Menigheten 24/7, som er lokalisert på Flesseberg gård, i Hokksund, Øvre Eiker.

Per Ivar har sin bakgrunn på markedsplassen, hvor han etablerte og utviklet flere suksessfulle bedrifter, som ble markedsledere og trendsettere innenfor sine områder på åtti og nittitallet.

Han ble tidlig knyttet til den profetiske bevegelsen, allerede i 1986 og fikk tidlig del av den profetiske nåde og salvelse, gjennom blant annet profeten Augustine C. Alcala fra Phoenix, Arizona. Per Ivar, har siden den tid, hatt i sitt hjerte å utruste de hellige til tjenestes gjerning. På slutten av nittitallet holdt han profetiske seminarer, hvor han også knyttet seg til den internasjonale profetiske tjenesten CI, Florida, med Dr. Bill Hamon, Sharon Stone og Tom & Jane Hamon. Han hadde også i denne tid etablert Holy Ghost Revival på Flesseberg gård, som nådde mange troende, som hadde en hunger etter noe mer av vår himmelske Fader.

Brølende lam profetskole ble grunnlagt i 2004 og Per Ivar reiser mye nasjonalt, også med sitt team. Internasjonalt har han også blitt benyttet som forkynner i blant annet Sverige, Danmark, Finland, Estland, Ungarn, Sør Korea, Hong Kong og India.

Per Ivar har, i tjue år, produsert profetiske TV programmer, som sendes via kristen TV, egen web og på YouTube.

Det som kjennetegner Per Ivar sin tjeneste er presise profetiske ord. Han bringer trygghet og tro i den enkelte troende, og forløser de til å bevege seg ut i nådegavene og i sitt potensiale i Gud.

Han har også en gave til å formidle Guds nærvær gjennom profetisk lovsang, hvor mange kan vitne om en Guds inntreden i deres liv på mange forskjellige områder. Han har solgt over 10.000 av sine CDer.

Per Ivar oppfattes som ydmyk, følsom og har en ureligiøs stil i hvorledes han tjenestegjør i Kristi legeme. 

Profetisk TV på Youtube hvor
du kan se nesten 650 Brølende lam videoer, med over en halv million klikk:
https://www.youtube.com/user/profetisktv/videos 

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/ProfetiskTV  https://www.facebook.com/Utrustningssenteret247 
Våre hjemmesider:
www.profetisktv.no  www.utrustningssenteret247.no  www.menigheten247.no          


Profetisk forbeder og hjelpetjeneste – Valentina Winnæss

Region: Buskerud

Sted: Hokksund

Valentina er gift med Per Ivar og de har tre barn sammen. Valentina er først og fremst en vertinne. Hun elsker å legge til rette for at folk skal trives når de kommer på sommerskoler, seminarer og andre samlinger. Valentina har også i hjerte å utruste barn, finne deres gaver og oppmuntre disse. Hun er en bønnevekter og opererer i profetisk forbønn. 


Profetisk bønnevekter - Daniel Nilsen 

Region: Telemark 

Sted: Porsgrunn

Daniel Nilsen, 32år, gift. Han er en bønnevekter som har en byrde for nasjonen Norge. Daniel lengter etter å se vekkelse, reformasjon og et blodvasket Norge. Han har også en lengsel etter å se menigheten reise seg til å bli den i samsvar med hva Guds Ord sier om den. Daniel er også en som fungerer i profetisk forbønnstjeneste og blir regelmessig benyttet på Brølende lam sine forbønns-team. 


Profetisk forbeder - Inger Marie Nordin 

Region: Akerhus

Sted: Oslo

Inger Marie Nordin bor i Oslo. Hun har en datter, svigersønn og to barnebarn. Hun er husgruppeleder i Oslo for menigheten 24/7. Inger har vært en del av Brølende lam siden januar 2007 da hun gikk den første modulen på profetskolen og har vært en del av tjenesten siden. Hun har gått alle profetskolemodulene siden den gang og har vært med på team-turer rundt om i Norge, Danmark, Ungarn og Estland og har vært med på å betjene i team. De siste årene har Inger også undervist litt på profetskolen og er en del av undervisnings-teamet i Menigheten 24/7. Hun er en del av sekretariatet til PA-nettverket.

Inger har et kall til Guds menighet, å vekke opp og utruste Kristi brud. Dette gjør hun gjennom det profetiske ved å forkynne, undervise, betjene og ved å bruke de kreative gavene hun har fått. Hun brenner for at den enkelte skal komme inn i sin rette identitet i Kristus og komme ut i sine naturlige og åndelige gaver så de kan blomstre i det Gud har kalt dem til. Inger er i ferd med å utgi sin tredje bok, som er en andaktsbok. 


Profetiske bønnevektere – Steven og Mary van Dijk 

Region: Rogaland

Sted: Sandnes

Steven (1974) og Mary (1975) van Dijk har vært gift i over 25 år og har tre voksne barn: Ruben (m), Rosalie (k) og Noa (k). Steven er utdannet patentfullmektig og er medeier i et patentbyrå i Stavanger. Mary er utdannet lærer og jobber på en barneskole i Sandnes. I 2013 ble de kalt til Norge. De flyttet med hele familien til Sandnes, hvor de har bodd siden mai 2013. I denne perioden har Steven og Mary vært med på 2 ulike menigheter i Stavanger. I begge disse menighetene har de tjent i flere år (Steven som lydteknikker og Mary i barnearbeidet og i sammen i forbønnstjeneste). Da koronatiden kom, startet de sin egen husmenighet (inspirert av flere profetiske ord) med sine egne barn. Og så leder de en ukentlig on-line bønnegruppe (via Zoom) De har en bønnegruppe hjemme en gang i måneden, med sterkt fokus på kartlegging av verdens utviklinger i bibelsk perspektiv.

Steven brenner sterkt for det profetiske, helbredelse/mirakler og undervisning/evangelisering. Mary brenner for barne- og ungdomsarbeid, tjenestegjøring, og hjelpe mennesker med å finne sin identitet i Gud. Hun har også vokst sterkt i den profetiske gaven de siste årene. Steven og Mary betjener regelmessig i sammen og danner et godt lag i betjening av mennesker.

Via noen profetiske konferanser ble de kjent med Per Ivar Winnæss og Brølende Lam. De har også deltatt på sommerskolen i 2021 og 2023 og dette har utviklet et sterkt bånd mellom dem og Per Ivar / Brølende lam, både på et åndelig og på et vennskapsnivå.

Da PA nettverket ble stiftet var det egentlig nesten en selvfølge at Steven og Mary skulle være med. For dem var stiftelsen av PA nettverket en oppfyllelse av et tidligere profetisk ord. Det ordet kom til Steven flere ganger, bl.a. mens han var på besøk på Bønnens hus i Kristiansand i 2018. Ordet gikk på at Gud holder på med å skape et nettverk mellom mange tjenester over hele Norge og at det nettverket skal være en forberedelse for den store vekkelsen. Dette ordet ble også bekreftet flere ganger siden.

Steven og Mary drømmer om at mennesker skal oppdage sin identitet i Kristus og bli fullstendig frie, slik at de kan tjene Herren i det kallet de har uten begrensninger. 


En profetisk røst på markedsplassen - Alf Magne Midtbø Versland

Region: Agder

Sted: Kvinesdal

Alf Magne Midtbø Versland er født og oppvokst i Flekkefjord, er gift med Cecilie og har fire barn.

Alf Magne har nok virket i profetisk forbønn i mange år og har også visjoner for markedsplassen. De siste årene har han blitt koblet på det profetiske miljøet  med Talentfabrikken på Feda, hos Anne Katrine og Kjell Gunnar Lohne. Det var der han begynte virkelig å få øynene opp for det profetiske. Det var også der han kom i kontakt med Per Ivar og Brølende Lam, hvor han har fått veldig god undervisning om det profetiske. Nå brenner han etter å utruste andre og i enda større grad etablere det profetiske på markedsplassen. Alf Magne har også en husgruppe som han leder.


Forbeder - Sara Lunde 

Region: Akershus

Sted: Drøbak

Sara Lunde, er gift med Henning og bor i Drøbak. Hun har under de siste 17 årene blitt fostret i det profetiske og profetisk forbønn, gjennom Brølende lam og har gått på over 30 moduler og mange seminarer siden 2006. Sara går i Menigheten 24/7 og har vært med siden oppstarten i 2009. Sara er en forbeder for at det apostoliske og profetiske skal få et sterkt fotfeste i vårt land. Hun har også et kall til profetisk forbønnstjeneste og fungerer i dette gjennom Brølende lam forbønns-team. 


Profetisk salmist - Elisabeth Viljugrein

Region: Vestfold

Sted: Hof

Elisabeth Viljugrein er fra og bor i Hof, i Vestfold og er 47 år. Hun jobber som renholder på en skole og på et sykehjem. Elisabeth går i menigheten 24/7, i Hokksund, Øvre Eiker. Videre har hun gått flere Brølende lam profetskole moduler og sommerskoler. Elisabeth fungerer i lovsangs tjeneste og profetisk forbønn. Hun brenner også for at barn skal komme ut i sine kreative gaver. 


Profetisk bønnevekter - Line Lindstad Lauritzen

Region: Telemark

Sted: Porsgrunn

Line Lindstad Lauritzen er gift med Roar og har 4 barn som alle er medlemmer i menigheten menigheten24/7. Hun har vært knyttet til Brølende lam i 10 år, og fungerer regelmessig i profetiske forbønns team.

Line er husgruppeleder i Porsgrunn, hvor de primært ber for menigheten 24/7, Utrustningssenteret 24/7, vekkelse og reformasjon i landet og for Kristi kropp generelt, i Norge. 

Line har en sterk bønnebyrde for Norge og våre menigheter, at vekkelse og reformasjon skal komme og at menigheten skal reise seg i renhet og i herlighet i denne tiden som vi går inn i. Videre at Jesus skal bli synlig i den enkelte og at de hellige skal bli utrustet til tjeneste og for at Guds kraft skal komme over Hans rensede brud. 

Hun underviser også fra Guds ord og hennes hjerte ligger i vekkelse og reformasjon for vår nasjon.Profetisk bønnevekter - Eirin Nordgård

Region: Telemark

Sted: Notodden

Eirin er gift med Jesper og har tre barn. Til daglig jobber hun som lærer på en barneskole.

Eirin fikk høre om profetskolen gjennom venner, begynte der og har gjennom dette vokst i gavene.

Hun er opptatt av at mennesker skal vokse i relasjon og nærhet til Herren og at gudsfrykten igjen skal komme tilbake til vår nasjon. Hun lengter også etter at 2Krøn7:14 skal bli levde liv i menigheter og blant Guds folk.

Eirin er med å drive bønnehus på Notodden (Hjertehuset) og er medlem i Misjonskirken. 


Profetisk bønnevekter - Britt Karen Vegheim

Region: Telemark

Sted: Notodden


Britt Karen (1955) har vært misjonær i Thailand i til sammen ni år.

Hun har vært en del av Menigheten 24/7 siden 2014 og har deltatt på de fleste profetskolemoduler etter dette.

Britt Karen lengter etter å se Norge og nasjonene forvandlet og at folk skal oppleve en hunger og tørst etter Gud, bli frelst og satt i brann. Hun er også opptatt av indre helbredelse og at mennesker skal komme ut i frihet. Hun er glad i mennesker og brenner for å disippelgjøre og se andre komme ut i sitt gudgitte potensiale. 


Profetisk bønnevekter - Hanne Jorun Sixten

Region: Buskerud

Sted: Hønefoss


Hanne Jorun er gift med Fredrik og er bonusmamma og bestemor. Hun jobber som Seniorforsker innen akvakultur næringen, og tar for tiden en PhD grad ved UiB. Hanne er oppvokst i en statskirkemenighet på Karmøy, og har vært aktiv i student og misjonsarbeid. Hun var med å starte Karmøy Frikirke, og har hatt ulike styreverv i menighetssammenheng, organisasjonsliv og forretningsliv.

Hanne er en kreativ sjel og det har tatt seg ulike utrykk, slik som musikk, lovsang, dans, drama, håndverk og ulike former for billedkunst. Hanne har kristendom grunnfag fra NLA og elsker å lese og studere Guds Ord. Hun drømmer om at flere mennesker skal få en nær relasjon med Kristus gjennom Ordet, og at de skal få leve i det som Faderen har lagt ned i deres hjerte, med Den Hellige Ånd som hjelper og helbreder.

Hanne kom i kontakt med det profetiske første gang i Oase og Farshjerte sammenheng. Hanne ble kjent med Per Ivar og Brølende lam team gjennom flere seminarer i Trondheim mellom 2013-2014, Profetisk TV, seminarer på gården og var med å arrangere Profetisk Retreat i Trondheim i 2021. Hanne er en bønnevekter for land og regioner. Ellers er hun med i sekretariatet i PA nettverket og har nylig begynt å fungere som profetisk forbeder.
Profetisk bønnevekter - Anne Immanuel 

Region: Rogaland 

Sted: Sandnes 

Anne Immanuel er fra Sri Lanka, er 44 år  og alenemamma med en datter på 14 år. 8 år gammel flyktet hun med sin familie til Danmark og flyttet så til Norge, da hun var 18 år. Hun tok utdannelsen som helsesekretær, i Stavanger og har blant annet jobbet noen år på legesenter. Både Anne og datteren Esther, har deltatt på flere av Brølende Lams seminarer og møter, i Rogaland. Hun har også deltatt på Sommerskolen 2023, på Flesseberg gård. Anne føler seg hjemme i PA nettverket og er glad for å bli utrustet og være under Brølende lam sin paraply. Anne har fått mange profetiske ord om at Gud kaller henne til tjeneste, siden hun var 15 år. Hun elsker Gud av hele sitt hjerte og lengter etter at Guds kall skal bli oppfylt i hennes liv. Hun har opplevd Guds gaver fungere i hennes liv, spesielt profetisk forbønnstjeneste. Hun er en bønnevekter og opererer i drømmer og tydning. 


Pastor og bibellærer - Kai Hansen

Region: Troms og Finnmark

Sted: Tromsø

Kai Hansen har sammen med sin kone Monica, jobbet i menighet fra ungdomsårene. I nesten 20 år har de stått som pastorpar i ulike menigheter. Det som har vært hovedvekten i deres tjeneste er et ønske om å betjene, legge til rette for utrustning og fremme det kallet som Gud har lagt på den enkelte personen de møter.
Kai har en stor tro på at Guds helbredelseskraft er like gjeldende i dag som da Jesus gikk på jorden, og har gjennom sin tjeneste og betjening vektlagt nettopp helbredelse


Bønnevekter - Kathleen Helen McNeely

Region: Troms og Finnmark

Sted: Tromsø

Sammen med andre Jesus-troende så ber jeg til Gud for menneskers frelse og gjenopprettelse.

Opprinnelig er jeg ikke født og oppvokst her men er blitt glad i folket gjennom årene.

Spesielt ber jeg for at vi i Nord-Norge snur og tar imot Guds frelse.


Bønnevekter – Jan Haugland

Region: Sunnfjord/Vestland

Sted: Flekke

Jan Haugland, er 75 år og pensjonert lærer. I 1973 ble han frelst, i Oslo og deltok etterpå i Navigatørene i disippelgjøring. I 2011 ble han for første gang med på Brølende Lam seminarer og var også med på noen konferanser og sommerskole. De seneste år har han vært engasjert i bønnearbeid i Sunnfjord. Han kjenner seg igjen i Jesaja 61:4 med å være en bønnevekter, Hab2:1. Ellers har han en forbønnstjeneste for spesielt menn og deler/underviser også fra Guds ord i ulike sammenhenger. Gjennom PA har han som mål å få et gjennombrudd i det profetiske og bygge nye relasjoner. 


Bønnevekter - Laila Terese Alendal

Region: Møre og Romsdal

Sted: Sula

Laila Terese (1974) er gift med Asgeir. Laila Terese er opprinnelig i fra Bergen. De sju siste årene har hun bodd på Sula, utenfor Ålesund. Hun er utdannet fiskeribiolog og arbeider i et innovasjonsselskap, som har eget test- og analyselaboratorium. Hun er både aktiv og kreativ, liker bl.a. å male, danse og drive med håndarbeid på fritiden.

Laila Terese ble kjent med Brølende Lam og Per Ivar høsten 2022, da hun deltok på møter med Sharon Stone i Drammen. Samme år deltok hun på profetisk seminar i Nordfjord og videre på sommerskolen i 2023. Laila Terese fungerer i profetisk forbønn og ellers som en bønnevekter for regionen og nasjonen.

Laila og Asgeir er tilknyttet Sula Indremisjonen hvor de deltar på bønnemøter. Hun har også styreverv i organisasjonen. I 2023 stilte Laila Terese for første gang på kirkevalget og ble valgt inn for Bønnelista, som står konservative verdier. «Kirken er i alvorlig krise. Her trenger vi bønnevektere, som tør å bane vei for vekkelse og Guds planer for menigheten», sier hun.


Profetisk bønnevekter og kunstner Torunn Meyer Urnes

Region: Vestland

Sted: Bergen

Torunn bor og arbeider i Bergen. Hun jobber med akryl collage og akvarell i malerier, og er også opptatt av illustrasjon. Hun har skrevet og illustrert barneboken "Den lille sjøhesten". Boken handler om identitet og selvbilde, og om å føle seg annerledes. Hun er opptatt av farger lys og gjennomskinnelighet i sine malerier. Torunn har malt på konferanser i Norge, Frankrike, England og Australia.I mer enn 10 år har hun vært elev hos kunstner Gerd Frantzen på Bryggen i Bergen, og hun har også studert illustrasjon på School of illustration ved University of the Nations på Kona, Hawaii. Hun har hatt utstillinger på lokale kafeer/gallerier i Bergen og Bærum, og hennes malerier er blant annet innkjøpt av Haukeland universitetssjukehus. Torunn er opptatt av det profetiske og har vært på flere Brølende lam seminarer gjennom flere år. Hun opererer i profetisk forbønn og maler profetisk.


Bønnevekter og lovsanger Laila Espevoll

Region: Buskerud

Sted: Drammen

Laila Espevoll, er 48 år og singel. Hun bor i Drammen, har ingen barn og jobber i helsevesenet. Hun har vært kristen hele livet, og har hatt sang og lovsang i sitt hjerte. Hun opplever at Gud har lagt ned en forståelse for andre i samtale og forbønnstjeneste og er kallet inn i en befrielsestjeneste. Hun har også en byrde for Norge og har i sitt hjerte å forløse mennesker, sette dem fri. Laila fungerer i lovsang, profetisk forbønnstjeneste og er en bønnevekter for landet. Hun er tilkoblet PA-nettverk hvor hun blir sett og verdsatt for sin gudgitte gave og kan bli styrket til å fortsette denne oppdagelsen og bruke gaven til å sette mennesker fri.   


 Forbeder - Marit Frisvoll

Region: Vestland

Sted: Loen

Marit Frisvoll Skogli, men det kommer en navneendring til Frisvoll, som er blir det rette navnet framover. Hun er opprinnelig Romsdaling, men bor i Loen i Nordfjord, er 59 år født i 1964, og mor til 3 og har 3 barnebarn. Hun er forlovet med Svein Kåre Ulvund som bor i Ålvundfjord på Nordmøre. Marit sitt engasjement i kristent arbeid har vært barnearbeid, kor og søndagsskole i Loen. Hun er med i lederskapet i Oase Innvik, og har vært med som veileder/forbeder på sommerOase i Fredrikstad. Marit brenner for at folk skal få høre om Jesus. Hun lengter etter fornyelse blant Guds folk, at nådegavene kommer i funksjon, og at vi får se at Gud rekker ut sin hånd til tegn, under og mirakler. Marit ønsker å se Nordfjord i brann for Jesus, ja heile vår dyre kjære fedreland. 


Profetisk bønnevekter - Sissel Bonden

Region: Vestfold

Sted: Tolvsrød

Sissel er en profetisk bønnevekter men har også mye av det apostoliske i seg. Hun mor til 3 og har 2 svigerdøtre og snart 6 barnebarn. Hun er sykepleier med tillegg i Diakoni som profesjon. Jobber per tiden med demente. Hun er aktiv i Wom menighet, hvor Terje Liverød er pastor. Sissel har hjerte for helbredelse av det indre så vel som for legemet og har også fokus på utfrielse. Hun opplever at Herren bruker henne ofte i dette. Sissel bærer i sitt hjerte både nasjonene og det enkelte mennesket. Hun føler også at har en tjeneste for kvinner. Sissel kaller seg selv for «handmade» fordi hun pga livets omstendigheter har vært mye alene, men har samtidig erfaring fra ulike menigheter og land. Hun var blant annet i England og sto med i bønne- arbeide for Brexit i 1,5 år før gjennombruddet kom. Fordi Sissel har hjerte for nasjoner så blir hun ofte ledet i bønn for politikere. Hun er også takknemlig for å ha fått kontakt med Brølende lam og nå PA nettverket den siste tiden.

Profetisk forbeder - Lise Lotte Kristiansen

Region: Telemark

Sted: Skien

Lise Lotte er født og oppvokst i Porsgrunn. Hun har en byrde og visjon for byen og området.

Lise Lotte er en røst inn i samfunnet for det ufødte livet.

Videre har hun i mange år hatt det profetiske nært og jeg er svært takknemlig for å ha blitt en del av Menigheten 24/7 og PA nettverket.

Lise Lotte er spesielt opptatt av de troendes relasjonen med Gud som en farsfigur. Dette har modnes frem i hennes liv, gjennom årene som hun har vandret med Gud.

Hun har også fungert i det profetiske gjennom flere år og opplever at Gud har brukt henne i profetisk forbønn samt at hun har fått bilder, visjoner og filmsnutter ved Den Hellige Ånd.

Hun er kreativ, fokusert på de kreative gavene som også har inspirert henne til å skrive bøker.

Lise Lotte har siden 2012/2013 båret på visjonen om Drivhuset ,som er en sosial entreprenør bedrift, et drivhus for Gud hvor Herren skaper nye framtider i menneskers liv. Denne visjonen har modnes fram og har utvidet seg videre til flere nye områder.

Hennes hjerte er å se mennesker blomstre fram til nytt liv, slik hun selv har fått gjøre. Hun ser for seg mennesker som reiser seg ut i fra knuste liv, hvor de får et helt nytt liv.