Sørøstporten


Profetisk Mønstring 2024


Profeti for Telemark, ved Jane Hamon

Far, vi takker deg for menneskene fra dette området. Jeg takker deg for den forfriskningen av din Ånd som du øser ut. Herren sier: «Når min Ånd utøses, så kommer åpenbaring.» Herren sier: «Jeg skal markere dette området med min utøsing og åpenbaring» og han sier «at akkurat som det var diskusjon på forklaringsberget, så skal jeg gjøre dette området lik forklaringsberget.» Det skal være flere retreat-lignende sentre som skal reise seg i denne regionen, der mennesker bare kommer for å møte Gud, der de kommer for å bli forfrisket og fornyet. «Det er en helbredelsessalvelse over dette området, legedom for menneskets hjerte og sjel. Derfor kommer jeg til å reise opp flere helbredelsessentre i denne regionen, som skal betjene knuste hjerter, knuste familier og sønderbrutte ekteskap og når jeg gjør dette arbeidet i hodet og tankene, vil jeg også gjøre et verk i hjertet.» Herren sier at det vil være en region der Den Hellige Ånd vil ha stor aktivitet og også en del engleaktivitet. Forstå at ikke hver overnaturlig aktivitet er fra Gud, så prøv åndene, test at de virkelig er fra Gud.

Dette er også området der Jesabel har fått profetene til å gjemme seg i hulene. Herren sier at nå skal vi få se at profetene skal komme ut av hulene sine og jeg bryter dem vekk fra isolasjon og uavhengighet og profetene skal få denne ånd av forkastelse brutt over seg. Det kommer til å være profeter av renhet og kraft, men også av medfølelse. De kommer ikke til å være bitre eller harde. De kommer til å bære en utrolig salveseskappe av Guds godhet.

Far, vi takker deg for at din Ånd svever over dette området. Vi takker deg for at du kommer med sannhet midt i åpenbaringen og fordi jeg ser en sann besøkelsestid, takker jeg deg for en spesiell gave til å skjelne i menigheten i denne regionen. Ef1:17-18: Gi en ånd av visdom og åpenbaring, en sterk evne til å skjelne ånder, så man kan forstå hva som er av Gud og hva som ikke er av Gud.

Kom, Hellig Ånd, og utøs deg i denne regionen, i Jesu navn


Profeti over Vestfold, ved Sharon Stone

Jeg hørte Herrens Ånd si: «Jeg skal ta fra det gamle og jeg skal ta fra det nye.» Det er et skriftsted som sier at du ikke skal tro at det gamle og det nye skal vokse sammen, men Herren erklærer at i den regionen har det gamle og det nye evne til å vokse sammen. Jeg ser også at de har en evne til å sette pris på historien i den regionen. Det gjør at menneskene som regel heller ser bakover istedenfor framover. Det står at Gud skal være vår ære og herlighet og den som løfter vårt hode. Jeg tror at Gud løfter opp hodet i den regionen og får dem til å se framover, og gir dem en evne til å bevege seg framover. Gud, vi kaller på den snuoperasjonen, i Jesu navn!

Jeg så noe som kan være en kongelig residens. Jeg følte at det var en autoritet der til å regjere i den åndelige verden som bare har ligget på bakken og menneskene har ikke plukket den opp. Og jeg ble vist at selv om det ikke var en kongelig residens, så er menigheten kalt til å ta opp den autoriteten. Så, Far, vi ber for menigheten i den regionen og sier at det ikke er tilfeldig at du plasserte den kongelige boligen der. Vi kaller på reisningen av det kongelige septeret for regionen, i Jesu navn, amen!

Jeg så også noe som lignet, du vet, når du har et kjæledyr og stryker og klapper det, og jeg så hvordan dette området gjorde det, men dyrene var tigere og bjørner og ikke husdyr. For meg betyr det at man egentlig klapper og koser noe som er farlig, så Far, jeg ber om en avsløring på dette området og at det skal stoppes og at det skal være et skifte på dette området, i Jesu navn.

Jeg hører at Herrens Ånd taler om dette området og sier: «Jeg spør etter de som vil gå og se om det er en sky på himmelen. Og akkurat som tjeneren vendte tilbake til profeten og sa: «Jeg ser ikke noe ennå», er det mange i denne regionen som sier det, men straks han så skyen, så kom et stort regnskyll». Jeg føler at Ånden sier: «Se ikke etter babysteg, men etter skybruddene, for jeg vil sende skyer og skybrudd.» Jeg ser dette området som et legende-område med myter og mysterier, det er vanskelig å skille mellom hva som er sant og hva som er legender. Jeg tror at det påvirker identiteten, for hva er sant? Jeg tror at verdien blir lagt på det som er legende istedenfor å ha rom for sannheten. Far, vi gjør en deklarasjon over dette området: Vi skal ikke legge en grunnvoll på myter og legender, men denne regionen skal bygges på ditt Ord og din Ånd.

I Jesu navn.

Jeg ser et område der det foretas arkeologiske utgravninger og jeg ser at media vil være opptatt av dette. Jeg ser at Gud vil gi dette området ny oppmerksomhet og at menigheten skal posisjonere seg slik at de skal ha svar på alt. Far, vi utløser en posisjon der man er rede, i Jesu navn.

Jeg føler at det er noe… I England var det et område der man ikke hadde svartedauden, mens andre steder hadde det. Noen ganger er epidemier regionale og ikke nasjonale. Far, vi ber mot det som i historien roper ut fra graven og vi sier at Jesu blod er nok til å svare på det ropet, så nå dekker vi det området med Jesu blod slik at stedet skal bli kjent for Den Hellige Ånds liv og ikke gammel død.