Profetskole på nett 2024

2024 er et spesielt år for oss i Brølende lam, da vi feirer 20 år på profetskolen. Gjennom årenes løp har vi uteksaminert over tusen elever på våre nesten femti halvårsmoduler. Vi har også holdt rundt to hundre helgeseminarer rundt omkring i landet og har huset nesten tjue ukeskoler, og også holdt heleseminarer på Flesseberg gård. Gjennom disse samlingene har flere andre tusen troende deltatt.

Det som vi er takknemlige for er at mange av deltakerne i dag fungerer i profetisk forbønnstjeneste, andre er i en fulltidstjeneste for Herren og mange har fått en ballast og en trygg grunn å bygge sitt trosliv på. I de siste årene har vi også sett behovet for å knytte flere av dere som står litt alene om det apostoliske og profetiske sammen, både gjennom PA nettverket og profetskolen over nett. 

Profetskole via Zoom:

Vårsemesteret 2024: 13 mandager kl20:00-22:15, med oppstart 15. januar og avslutning den 20. mai 2024
15, 22 og 29 januar - 12, 19 og 26 februar - 11 og 18 mars - 15, 22 og 29 april - 13 og 20 mai

Sted: På Zoom, internett

Påmeldingsfrist: 15. desember 2023

Prisinformasjon. kr 600 pr måned, som innbetales inn før månedsstart, totalt kr 2.400 Betales hele semesteravgiften før skolestart, er semesteravgift redusert til kr1.900, som innbetales til konto 9230.09.48830

Vi er i ferd meg å fullføre Brølende lam sin første profetskole over nett og har så positive erfaringer med nettskolen, at vi ønsker å fortsette med moduler også neste år. Mange av de 16 elevene vi har på denne modulen, har gitt så herlige tilbakemeldinger om at de er strålende fornøyd med denne formen for utrustning. Vi har under de siste årene hatt flere åpne møter på mange forskjellige steder i Norge. Mange nevner at de føler seg litt rustne, når det gjelder å be profetisk overfor andre mennesker. De føler at det ikke er et miljø der de bor, for å vokse videre i det profetiske og til å bruke nådegavene i sin gjerning i Herren. Gjennom nettmodulen legger vi et solid bibelsk grunnlag som vil bygge din tro for å bevege deg ut i den profetiske nytestamentlige nådegaven. Vi kommer også til å aktivisere deltakerne på skjermen og i smågrupper, via såkalte «breakout room»

Gjennom over 30 års profetisk tjeneste, har vi opparbeidet en solid grunn for profetisk utrustning og har et mandat og erfaringer i å forløse deltakerne inn i strømmen av å flyte i det profetiske. Vi oppmuntrer deg til å ta del eller å fortsette denne reisen, for å vokse inn i Guds nåde for det profetiske og for forbønnstjenesten til trøst, oppmuntring og oppbyggelse av Jesu Kristi legeme. Vi har satt opp tretten mandager, hvor vi kommer til å undervise om det profetiske og legge en grunn for at hver enkelt kan vokse opp til manns modenhet i Kristus, videre aktivisere og oppmuntre hverandre via nettet.

Noe av modulens pensum:

 • Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
 • Profetisk forberedelse
 • Bibelske befalinger om nådegavene
 • Fallgruver i det profetiske
 • Drømmer, visjoner og tydning
 • De forskjellige profetiske plan og salvelser
 • Oppmuntring og oppfølgning
 • Aktiviseringer
 • Samtale og spørsmål.

Meld deg på ved å sende oss en epost eller SMS


Brølende lam Profetskole dagmodul og kveldsmodul 2024

2024 er et spesielt år for oss i Brølende lam, da vi feirer 20 år på profetskolen. Gjennom årenes løp har vi uteksaminert over tusen elever på våre nesten femti halvårsmoduler. Vi har også holdt rundt to hundre helgeseminarer rundt omkring i landet og har huset nesten tjue ukeskoler, på Flesseberg gård. Gjennom disse samlingene har flere andre tusen troende deltatt.

Det som vi er takknemlige for er at mange av deltakerne i dag fungerer i profetisk forbønnstjeneste, andre er i en fulltidstjeneste for Herren og mange har fått en ballast og en trygg grunn å bygge sitt trosliv på. I de siste årene har vi også sett behovet for å knytte flere av dere som står litt alene om det apostoliske og profetiske sammen, både gjennom PA nettverket og profetskolen over nett. 

Gjennom over 30 års profetisk tjeneste, har vi opparbeidet en solid grunn for profetisk utrustning og har et mandat og erfaringer i å forløse deltakerne inn i strømmen av å flyte i det profetiske. Vi oppmuntrer deg til å ta del eller å fortsette denne reisen, for å vokse inn i Guds nåde for det profetiske og for forbønnstjenesten til trøst, oppmuntring og oppbyggelse av Jesu Kristi legeme. Vi har satt opp to moduler på tirsdager, hvor vi kommer til å undervise om det profetiske og legge en grunn for at hver enkelt kan vokse opp til manns modenhet i Kristus, videre aktivisere og oppmuntre hverandre.

Noe av modulens pensum:

 • Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
 • Profetisk forberedelse
 • Bibelske befalinger om nådegavene
 • Fallgruver i det profetiske
 • Drømmer, visjoner og tydning
 • De forskjellige profetiske plan og salvelser
 • Oppmuntring og oppfølgning
 • Aktiviseringer
 • Samtale og spørsmål.

Meld deg på ved å sende oss en epost eller SMS
Brølende lam profetskole dagmodul og kveldsmodul 2024, på Flesseberg gård, Øvre Eiker:

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for og samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.

Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

Vi opplever at vår tørst etter Herrens kraft og nærvær vokser i vårt indre og kjenner ropet om en vekkelses ild dypt i våre hjerter.

Noe langt utover det som vi kan tenke og forstå må skje i vårt land, er vår indre rop. Ikke minst trenger vi å vekke opp vår inderlige hunger og tørst etter mer av Herren og en renselses ild over våre menigheter.

Vi har en stor forventning om at himmelen skal rives i stykker og at Gud skal komme ned for å sette de tørre kvister i brann i denne tiden.

Vi kommer til å få se hans inntreden med kraftige gjerninger og uforventede undere, bare vi fortsetter å søke ham med en intens hunger og tørst. (Jes64:1-3)

Jesus sier i Mt11:10 og Mk1:2 at det profetiske rydder vei for Messias sin tjeneste (også for vekkelse og en ny reformasjon). Er det da noe rart at vi fortsatt hungrer og tørster etter enda mer av det profetiske.

Brølende lam profetskole, dagmodul

Hver tirsdag, fra 9. januar – 21. mai 2024
10:30 Profetisk bønn og tilbedelse
11:30 Undervisning
12:30 Lunsj og felleskap (den enkelte står for sin lunsj)
13:15 Undervisning
14:00- 14:45 Profetisk bønn og tilbedelse
14:45-15:30 Undervisning

Semesteravgiften er kr4.400 som kan deles opp i tre, eller kr3.800 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.
Velger man også kveldsmodulen, koster denne kr2.100 i tillegg.

Brølende lam profetskole, kveldsmodul

18:00 Profetisk bønn og tilbedelse
18:45 Undervisning
19:30 Pause
20:10 Bønn og tilbedelse
20:30 Profetisk aktivering
21:30 Avslutning

Semester avgiften er kr4.400 som kan deles opp i tre, eller kr3.800 om man innbetaler hele beløpet til oppstart.

Ønsker man å overnatte her på tirsdag koster dette kr200 pr gang og man ordner måltider selv.


Innhold og pensum for modulene som vi har kalt «Fri flyt»

Vi kommer til å fokusere på bønn, tilbedelse, profetisk betjening og profetisk åpenbaring og ikke en skjematisk undervisning. Retningen defineres ut i fra hvem som er elever og hva vi opplever Herren ønsker å gjøre for den aktuelle dagen.

 • Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
 • Profetisk forberedelse
 • Bibelske befalinger om nådegavene
 • Fallgruver i det profetiske
 • Drømmer, visjoner og tydning
 • De forskjellige profetiske plan og salvelser
 • Oppmuntring og oppfølgning
 • Aktiviseringer
 • Samtale og spørsmål.

Vi ønsker også å oppmuntre elevene ved Brølende lam profetskole til å være med på eventuelle team turer i distriktene.

Vårt mål med modulene er å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt.

Pensumbøkene er:

 • Dere kan alle profetere, Steve Thompson kr350
 • Bedømme den åndelige verden, Jane Hamon kr280
 • Brølende Lam - Profetskolemanualen kr250
 • Brølende Lam – Befrielse og indre legedom arbeidsmanual kr250

Søknadsfrist er 15. desember. Skoleavgift eller første del innbetales før semesterets oppstart til konto: 9230.09.48830, eller etter avtale.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjenestefellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.