Profetskole på nett 2024

2024 er et spesielt år for oss i Brølende lam, da vi feirer 20 år på profetskolen. Gjennom årenes løp har vi uteksaminert over tusen elever på våre femti halvårs moduler. Vi har også holdt rundt to hundre helge seminarer rundt omkring i landet og har huset nesten tjue uke skoler, og også holdt helge seminarer på Flesseberg gård. Gjennom disse samlingene har flere andre tusen troende deltatt.

Det som vi er takknemlige for er at mange av deltakerne i dag fungerer i profetisk forbønnstjeneste, andre er i en fulltids tjeneste for Herren og mange har fått en ballast og en trygg grunn å bygge sitt trosliv på. I de siste årene har vi også sett behovet for å knytte flere av dere som står litt alene om det apostoliske og profetiske sammen, både gjennom PA nettverket og profetskolen over nett. 

Profetskole via Zoom:

Profetskole over internett, høsten -24Dato 9. sept - 9. des 2024 Sted På Zoom, internett
Region Nasjonalt - Norge Påmeldingsfrist fredag 09. aug 2024
Prisinformasjon kr 600 pr måned, som innbetales før måned start, totalt kr1.800,- Betales hele semesteravgiften før skolestart, er semesteravgift redusert til kr1.600,- Innbetales til konto 9230.09.48830 11 mandager kl20:00-22:00, fra 9. sept - 9. des

Vi er i ferd meg å fullføre Brølende lam vår andre profetskole over nett og har så positive erfaringer med nettskolen, at vi ønsker å fortsette med moduler også til høsten. Mange av de 50 elevene vi har på denne modulen, har gitt så herlige tilbakemeldinger om at de er strålende fornøyd med denne formen for utrustning.

Vi har under de siste årene hatt flere åpne møter på mange forskjellige steder i Norge. Mange nevner at de føler seg litt rustne, når det gjelder å be profetisk overfor andre mennesker. De føler at det ikke er et miljø der de bor, for å vokse videre i det profetiske og til å bruke nådegavene i sin gjerning i Herren.

Gjennom nett modulen legger vi et solid bibelsk grunnlag som vil bygge din tro for å bevege deg ut i den profetiske nytestamentlige nådegaven. Vi kommer også til å aktivisere deltakerne på skjermen og i smågrupper, via såkalte «breakout room»

Gjennom over 30 års profetisk tjeneste, har vi opparbeidet en solid grunn for profetisk utrustning og har et mandat og erfaringer i å forløse deltakerne inn i strømmen av å flyte i det profetiske. Vi oppmuntrer deg til å ta del eller å fortsette denne reisen, for å vokse inn i Guds nåde for det profetiske og for forbønnstjenesten til trøst, oppmuntring og oppbyggelse av Jesu Kristi legeme.

Vi har satt opp elleve mandager, hvor vi kommer til å undervise om det profetiske og legge en grunn for at hver enkelt kan vokse opp til manns modenhet i Kristus, videre aktivisere og oppmuntre hverandre via nettet.

Noe av modulens pensum:
• Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
• Profetisk forberedelse
• Bibelske befalinger om nådegavene
• Fallgruver i det profetiske
• Drømmer, visjoner og tydning
• De forskjellige profetiske plan og salvelser
• Oppmuntring og oppfølgning
• Aktiviseringer
• Samtale og spørsmål.

Høstsemesteret 2024:
11 mandager kl20:00-22:15

 • 9, 16, 23 og 30 september
 • 14, 21 og 28 oktober
 • 11, 18 og 25 november
 • 9 desember

Meld deg på ved å sende oss en epost eller SMSBrølende lam profetskole dag- og kvelds modul høst 2024
Dato 3. sept. - 3. des. 2024
Utrustningsenteret 24/7 Flesseberg gård, Hokksund - Buskerud 

Påmeldingsfrist torsdag 15. aug. 2024
Prisinformasjon Semesteravgift dagmodul eller kveldsmodul, kr 3.800,- som betales samlet, eller totalt 4.400,- som deles på 3 måneder
Semesteravgift begge moduler koster kr 2.100,- ekstra. Overnatting natt til tirsdag kr200 pr gang og man ordner måltider selv.
Pensumbøker kommer i tillegg.

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for og samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.
Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

Vi opplever at vår tørst etter Herrens kraft og nærvær vokser i vårt indre og kjenner ropet om en vekkelses ild dypt i våre hjerter.

Noe langt utover det som vi kan tenke og forstå må skje i vårt land, er vår indre rop. Ikke minst trenger vi å vekke opp vår inderlige hunger og tørst etter mer av Herren og en renselses ild over våre menigheter. Vi har en stor forventning om at himmelen skal rives i stykker og at Gud skal komme ned for å sette de tørre kvister i brann i denne tiden.

Vi kommer til å få se hans inntreden med kraftige gjerninger og uforventede undere, bare vi fortsetter å søke ham med en intens hunger og tørst. (Jes64:1-3)

Jesus sier i Mt11:10 og Mk1:2 at det profetiske rydder vei for Messias sin tjeneste (også for vekkelse og en ny reformasjon). Er det da noe rart at vi fortsatt hungrer og tørster etter enda mer av det profetiske.

Hver tirsdag, fra 3. sept – 3. des 2024

Brølende lam profetskole, dagmodul

10:30 Profetisk bønn og tilbedelse
11:30 Undervisning
12:30 Lunsj og felleskap (den enkelte står for sin lunsj)
13:15 Undervisning
14:00- 14:45 Profetisk bønn og tilbedelse
14:45-15:30 Undervisning

Brølende lam profetskole, kveldsmodul

18:00 Profetisk bønn og tilbedelse
18:45 Undervisning
19:30 Pause
20:10 Bønn og tilbedelse
20:30 Profetisk aktivering
21:30 Avslutning

Innhold og pensum for modulene som vi har kalt «Full rulle»

Vi kommer til å fokusere på bønn, tilbedelse, profetisk betjening og profetisk åpenbaring og ikke en skjematisk undervisning. Retningen defineres ut i fra hvem som er elever og hva vi opplever Herren ønsker å gjøre for den aktuelle dagen.


• Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
• Profetisk forberedelse
• Bibelske befalinger om nådegavene
• Fallgruver i det profetiske
• Drømmer, visjoner og tydning
• De forskjellige profetiske plan og salvelser
• Oppmuntring og oppfølgning
• Aktiviseringer
• Samtale og spørsmål.

Vi ønsker også å oppmuntre elevene ved Brølende lam profetskole til å være med på eventuelle team turer i distriktene.

Vårt mål med modulene er å bygge videre på et sterkt fellesskap for utrustning og oppmuntring, i et betjenende og inkluderende fellesskap, hvor Jesus Kristus blir elsket, trodd og helhjertet etterfulgt.

Pensumbøkene er:
• Erklæringer for gjennombrudd, Jane Hamon kr259
• Bedømme den åndelige verden, Jane Hamon kr280
• Brølende Lam - Profetskole manualen kr250
• Brølende Lam – Befrielse og indre legedom arbeidsmanual kr250

Søknadsfrist er 15. august. Skoleavgift eller første del innbetales før semesterets oppstart til konto: 9230.09.48830, eller etter avtale.

Bli en del av et betjenende og engasjerende tjeneste fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Møtetider

Møter for Menigheten 24/7 og Utrusningssenteret 24/7:

Gudstjeneste hver søndag kl14:00
www.menigheten247.no

Muligheter for personlig forbønn og profetisk betjening.

Bønn hver mandag, onsdag og fredag kl09:00-10:30.
Profetskolemoduler på tirsdager:
Dagmodul 10:30-15:30
Kveldsmodul 18:00-21:30
Møtesteder på nett:
PA-nettverk
Brølende lam profetskole over nett
Nettkirken Brølende lam

Kommende samlinger

 • Profetskole over internett, våren -24
 • Profetisk mønstring med Tom og Jane Hamon, 2024
 • Sommerskolen 29 juli-3. august 2024
 • «Kickstart»-samling med PA-nettverket 2024
 • Brølende lam profetskole dag- og kveldsmodul høst 2024
 • Profetskole over internett, høsten -24
 • Vestporten er åpen
 • Nordvestporten er åpen

Se seminar presentasjon.
Se arkivet for tidligere seminarer.

Kontakt oss

Utrustningssenteret 24/7
Flessebergveien 41
3302 HOKKSUND, NORGE

Mobil +47 901 22 575
E-mail: info@utrustningssenteret247.no

Seminaravgifter betales til
BL Media as: 9230.09.48830

Gaver sendes til konto
Utrustningssenteret 24/7:
Gaver: 9235.25.62094
Vipps: 57 87 10

Norsk konto for utenlandsinnbetalinger
for gaver til Utrustningssenteret 24/7:
BNBank:
Iban nr: NO8392352562094
Swift code: KBNONO22

BL Media as er et aksesjelskap med org.nr 987 588 136, og er den formelle arrangør av seminarene.

Utrustningssenteret 24/7 er en stiftelse med org.nr 992 503 750, som forvalter kollekt og gaveinntekter for tjenesten.

Linker

Brølende lam profetiske tjeneste
https://www.brolendelam.no/

Profetisk TV
https://www.profetisktv.no/

Menigheten 24/7
https://www.menigheten247.no/

Profetisk-apostolisk nettverk:
https://www.pa-nettverk.no

Følg oss på Facebook også:
Utrustningssenteret 24/7
Profetisk TV

Facebook

Utrustningssenteret24/7

ProfetiskTV


Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.