Midtporten

Profeti for Nord-Trøndelag, ved Sharon Stone

Far, vi takker deg for dette området nå. Jeg har hørt Herrens Ånd si: «Jeg har skapt dette området til en tidlig innhøstning.» Gud har sagt: «Du er et Samaria, og akkurat som byen i Samaria kom ut for å møte meg ved brønnen, erklærer jeg at høsten er moden og klar til å høstes inn.» Far, vi taler over regionen de samme ordene: «Det er en tidlig innhøstning og høsten er moden!» Gud, vi taler inn i områder som er ufruktbare og forbanner det og der det ikke ser ut til å skje noe, proklamerer vi at dette er et fruktbart område, i Jesu navn.

Hva jeg så var, dere vet når frukten er klar og ingen plukker dem og de bare faller på bakken og så råtner de der på bakken. Jeg så at dette området har gått glipp av innhøstningen mange ganger, og det har vært en forråtnelse på bakken av frukt som Gud hadde forberedt til innhøstning. Herren sier: «I min nåde skal jeg komme med en ny besøkelsestid. Jeg skal bringe en tidlig innhøstning og arbeidere som skal bringe høsten inn.» Gud erklærer: «Min frukt skal ikke ligge på jorden og råtne!»

Jeg ser et monument i den regionen og jeg ser en historisk leder, men jeg ser at han også har åndelig innflytelse og påvirkningskraft. Det er et minnesmerke for store seire.

Vi takker deg for at siden du har gjort det før, kan du gjøre det igjen. Vi taler til den regionen, at det er tid for seier, framgang, naturlig og åndelig seier, også.

Jeg vet ikke om dere har et universitet i denne regionen, men jeg føler at Gud setter lys på forbønn på det området, at dere skal be for skoler og universiteter. Jeg føler at det bønnesenteret skal ta på seg oppgaver for å be for studenter og universiteter. Og det skal være et stort hjerte for å forberede den neste generasjonen for Jesus.

Far, vi kaller fram en 100 prosent av din framtid for denne regionen, i Jesu navn.

Jeg så en knyttneve som kom opp. Jeg så at knyttneven var gårsdagens styrke, men i dag er alt den representerer opprør. Jeg så at Gud åpner opp denne knyttneven av opprør i denne regionen.

Far, vi ber om at du leger dette området av sinne som gjør at gårsdagens styrke er blitt dagens sår og opprør. Far, vi takker deg for hender av lovprisning som skal være løftet opp til deg. Vi velsigner dette området nå. Amen


Profeti over Sør-Trøndelag, ved Jane Hamon

Far, vi takker deg for Trondheim-regionen. Herre, hva du viste meg var veldig strategisk for hvordan denne nasjonen skulle bevege seg framover. Herren viste meg hvordan han skulle bryte kraften til forbannelsen og kansellere udåden som ble gjort ved å utøse uskyldig blod: Det er å gjøre det som er rett i Guds øyne. Herren sier: «Jeg reiser opp denne regionen og den skal bli et av de profetisk regjerende setene i dette landet og akkurat som det var et gammelt herskersete, så vil jeg reise opp apostler og profeter i denne regionen og jeg vil reise opp tilbedelsessamlinger som skaper en åndelig atmosfære der Guds stemme kan gå fram. Som en følge av dette vil det være en naturlig rystelse i det lokale politiske styret i Trondheim. Og jeg skal omstrukturere ting i byen.» Det skal bringe ære og herlighet til det nye som Gud gjør. «Det skal gi herlighet til det som jeg skal gjøre i fremtiden.

Jeg skal reise opp flere veldig sterke apostolisk-profetiske menigheter og mitt ord skal være som en fontene som kommer ut av den regionen og det skal vanne de omkringliggende regionene.» Herren sier: «Jeg skal få en sterk etablering til å komme.»

Nå ser jeg flere arkeologiske oppdagelser som kommer til å bli gjort i Trondheim-regionen, som skal etablere på nytt det som har holdt på i over tusen år. «Og på samme måte som jeg bryter forbannelsen», sier Herren, «jeg skal ikke bare la det være med det, men jeg skal også vende forbannelsen til en velsignelse og jeg skal sørge for at velsignelsen strømmer ut fra det stedet der forbannelsen ble grunnlagt», For Herren sier: «Min hånd skal være på det stedet og jeg vil etablere det i stor verdighet.» Herre, vi takker deg for Trondheim, for at du reiser opp apostler og profeter i Jesu navn


Hei :)
Jeg fikk et syn angående PA og stedet var i Trondheim, foran en kirke. Det lå en kjempestor stein foran veggen ved hoveddøren. Plutselig ble steinen løftet opp, den løsnet og trillet bort. Steinen stengte for et eller annet. Matt10:26

Hilsen Gerd E. Foss 13. september 2023


Ord for Midtporten, som kom under PA nettverksmøte, den 4. september

 • Vi velsigner Midtporten. Vi erklærer at de evige dører skal løftes og hodene på portene skal åpnes over Trøndelag, at det igjen skal bli et åndelig senter, et åndelig midtpunkt i Norge, et senter der Jesus sitter på tronen
 • Herrens herlighet skal vise seg med helbredelser og mirakler skal manifestere seg. Det skal vise seg og bli synlig for folket
 • De skjulte offerhaugene som hindret fullt gjennombrudd vil bli avslørt og renset gjennom Jesu blod. Vi bryter ned de kreftene som var der på veggen i Nidarosdomen og som ble satt opp i gamle dager, i Jesu mektige navn. Vi bryter det ned nå og løser ut nå hele området. Vi taler på vegne av de som gjorde disse paktene med mørket, bevisste pakter ble gjort. På vegne av disse ber vi om tilgivelse. Vi ber om Jesu blods renselse fra disse inngåtte pakter som var signert med menneskeblod, men Jesu blod renser, lutrer og vi står på forsoningens tjeneste og erklærer dette rent og helliget Herren. Vi setter åndelige fotavtrykk nå i Jesu navn over dette området og vi kaller på at det skal gjenopprettes, dører skal åpnes og portene åpnes for at Herlighetens konge kan tre inn og gjøre ende på slaveriet.
 • Det kommer en rystelse som rystet det som skal rystes og etter det kommer det en fontene med vann over Trondheim som renser og dekker over
 • Vi kaller på en mønstring i Midt-Norge
 • Vi kaller på dem som hans herlighet vil gå opp over, de som stiller seg fram og som tar det sverdet han har smidd for dem
 • Gud vil komme med ild til Trondheim
 • Ekklesia reiser seg i autoritet og bruker de nøklene den er gitt
 • Guds Ord vil igjen være en lykt som viser vei
 • Herlighetens konge skal toge inn for en reformasjon, for en transformasjon av hjerter og tankebygninger skal rase. Noe nytt skal komme og selv de som har vært på gjerdet og vært skadeskutt av de som i forrige sesong var bolet opp på menneskelige overleveringer og entusiasme blandet med den styggedommen av hersketeknikk og manipulasjon
 • Gud skal fornye mange sinn og han skal forløse de som har vært bundet
 • Vi ber ut at de kilder som ligger der, at det skal bygges opp igjen og at det kommer en ny lengsel etter Kristus til folkene som bor der
 • Vi ber om at disse ungdommene som studerer der, at de skal få en indre lengsel etter å søke Gud og at Kristi legeme vi være klare til å fostre dem
 • Trondheim skal være et sted der Gud gjør nye ting. Vi takker for forløsning av en vekkelse over Trondheim
 • Profetiske handlinger skal rense de åndelige kildene i Trondheim så frisk vann skal springe fram og friskheten vil spre seg nord, sør, øst og vest. De vil skape gjennombrudd
 • Jesus var inne på tronrommet sitt og reiste seg fra tronstolen og han hadde en stav og han smalt i gulvet så det ble en sprekk fra tronen. Det var en sprekk som gikk bortover og ned til Norge og den gikk opp fra sør og opp til Midt-Norge og der var det en eldgammel trone. Den var brun og sprakk i to. Det ble lagt en ny trone der og to engler sette seg på hver side og Jesus satte seg på tronen og sa «der hvor jeg en gang vandret, der skal jeg vandre igjen»