Med nesten 60 medlemmer fra nord, sør, øst og vest, finner oss her: