Kickstart 2024

Dette er PA nettverkets sin store sjanse til å møtes ansikt til ansikt, med både nettverkets egne medlemmer, men også noen nye "søkende" potensielle medlemmer.

Herren kaller på sine lokale apostler, profeter og profetiske bønnevektere i Norge til å stå side om side i denne tiden for vårt dyre kjære fedreland og for nasjonene som Herren har lagt for Norges profeter å stå ansvarlig for.

Vi setter stor pris på alle internasjonale tjenester som kommer innom Norge og har gjort det de siste femti årene. De har vært til stor inspirasjon og gitt oss åpenbaring om mange prinsipper i Guds Ord, samt at flere har lagt ned en mantel ut ifra deres tjenestegave.

Imidlertid er det også på tide at vi står sammen med og gir rom for nasjonens egne profetiske røster, de med nådegaver og det som bønnevekterne hører Herren si om Norge. Det finnes gull og andre verdifulle mineraler i våre fjell, fra nord til sør og øst til vest. Det er på høy tid at vi henter dette ut, i stedet for bare å importere de edle metallene utenifra. Vi tror på en transformasjon og en reformasjon av vårt land og da må landets egne røster reise seg og høres. Det er vi som bor her 365 dager i året og står i åkeren og pløyer, harver, vender, sår og vanner. Nå er det sannelig tid for å høste, bare se opp.

Vi ønsker å gi rom for å anerkjenne bygge broer og åpne kanaler gjennom PA-nettverket (Profetisk-apostolisk nettverk).

Klikk her for å høre visjonen om PA-nettverket og Kickstart:
https://www.youtube.com/watch?v=mQByeE8FsDM 

Påmelding og betaling
Deltakeravgift kr 1.600 som innbetales innen 14 dager etter påmelding om ikke annet er avtalt! Avbestillinger refunderes ikke.
Helpensjon kr 2.000 pr person i dobbeltrom som innbetales innen 31. mai 2024
Lunsj/middag, kaffe/frukt etc., for helgen kr1.000

Bankkonto: 9230.09.48830

De som vi ikke får plassert med helpensjon på gården kan forsøke å bestille overnatting på Hokksund camping, er adressen: Stryken 73, 3300 Hokksund, tlf 32 75 42 42

Profetiske ord for Norge eller din landsdel:
Flere av dere har allerede sendt oss profetiske ord for Norge eller for din landsdel. Det er vi takknemlige for. Vi oppmuntrer deg til å skrive ned og sende oss det du får i forkant av Kickstart. 

Helgens innhold:
Vi vil med «Kickstart» fokusere på det aktuelle profetiske ord for Norge, gjennom delegatene
Undervisning og profetisk tjenestegjøring, gjennom flere av delegatene.
Profetisk tjenestegjøre overfor hverandre, gjennom PA-forbønns-team og delegatene.
Profetisk tilbedelse og lovsang
Dele visjonen om et profetisk, apostolisk «roundtable» PAR
Arbeids og strategigruppe for PA-veien videre, den tekniske plattformen, regionale samlinger og bruken av de sosiale plattformene 
Ikke minst en møteplass for kjente og nye guddommelige forbindelser

Program:
Fredag
16:30-18:30 Registrering, innlosjering og fellesskap
18:30 Middag
19:45 Åpningssesjon med profetisk tilbedelse og presentasjon av delegatene
21:30 Pause
22:00 Profetisk tjenestegjøring

Lørdag
08:00 Morgenbønn
09-10:00 Frokost
10:00 Profetisk tilbedelse og lovsang
10:45 Sesjon I
12:30 Profetiske vyer for PA
13:30 Lunsj
15:00 Hva taler Herren over Norge, delegatene deler
16:00 Arbeidsmøte Zoom møtene, regionale samlinger og PA videre for året og 2025
17:00 Teambygging
18:00 Middag
19:30 Kveldssesjon med profetisk tilbedelse
22:00 Profetisk forbønn

Søndag
08:00 Morgenbønn
09-10:00 Frokost
10:00 Profetisk tilbedelse og lovsang
10:45 Sesjon II
12:00 Vitnesbyrd
13:00 Lunsj
14:00 Gudstjeneste, hvor flere av delegatene deler
Oppsummering og TV studio