Kickstart 2024


Dato 30. august - 1.september 2024
Sted: Flesseberg Gård, Øvre Eiker
Arrangør: Brølende lam, i samarbeide med PA nettverk

Herren kaller på sine lokale og nasjonale apostler, profeter og profetiske bønnevektere, for å stå side om side. Vi setter stor pris på alle internasjonale profetiske og apostoliske tjenester som kommer innom Norge og som har gjort det de siste førti år. De har vært til stor inspirasjon og gitt oss åpenbaring om mange prinsipper i Guds Ord, samt at flere har lagt ned en mantel ut ifra deres unike tjenestegave.

Imidlertid er det også på tide at vi står side om side og gir rom for nasjonens egne profetiske røster og det som de lokale bønnevekterne hører, Herren, si om Norge. Det finnes gull og andre verdifulle, sjeldne mineraler i våre fjell, fra nord til sør og øst til vest. Det er på høy tid at vi henter dette ut, i stedet for bare å importere de edle metallene utenifra.

Vi tror på en transformasjon og en reformasjon av vårt land og da må landets egne røster reise seg og høres. Det er de som bor her, 365 dager i året og står i åkeren og pløyer, harver og sår. Nå er det høstetid. Vi ønsker å gi rom for de nasjonale og lokale profetene, apostlene og bønnevekterne, gjennom Brølende lam og PA-nettverket (Profetisk-Apostolisk Nettverk).

Klikk her for å høre visjonen om PA-nettverket og Kickstart:

https://www.youtube.com/watch?v=mQByeE8FsDM 

Påmelding og betaling av deltakeravgift kr1.600, innbetales innen 14 dager etter påmelding, om ikke annet er avtalt. Avbestillinger refunderes ikke. Helpensjon kr2.000 pr person i dobbeltrom, innbetales innen 15. august. Lunsj/middag, kaffe og frukt for helgen kr1.000
Bankkonto: 9230.09.48830

Profetiske ord for Norge eller din landsdel:
Flere av dere har allerede sendt oss profetiske ord for Norge eller for din landsdel. Det er vi takknemlige for. Vi oppmuntrer deg til å skrive ned og sende oss det du får i forkant av Kickstart. Dette for at vi kan legge profetiene ut på vår hjemmeside.
Ellers er det flere av dere som flyter mer i Naba salvelsen, enn å skrive ned ordene. Det er absolutt rom for å bringe det spontane profetiske ord gjennom helgen. Du som står i en tjeneste eller har et kall og ønsker å stå i PA Nettverket, kan gjerne også skrive noen ord om deg selv og sende med et bilde av deg. Da kan vi presentere deg her, om du er åpen for dette.

Helgens innhold:
Vi vil med «Kickstart» fokusere på det aktuelle profetiske ord for Norge, gjennom delegatene. Undervisning og profetisk tjenestegjøring, gjennom flere av delegatene.
Profetisk tjenestegjøre overfor hverandre, gjennom Brølende lam forbønnsteam og delegatene.
Vi fokuserer på Gud herlighet og ønsker å oppleve hans manifesterte nærvær gjennom profetisk tilbedelse og lovsang.
Vi vil dele den videre visjonen om PA nettverket og visjonen om et profetisk, apostolisk «roundtable» PAR
Vi har også ønske å gjøre noen videoer med flere av delegatene som er åpne for dette om hva de opplever Herren taler for nasjonen, områder og steder.
Ikke minst ønsker vi å bli bedre kjent og presentere hverandre.

På lørdag feirer vi også Brølende lam profetskole sitt 20 års jubileum med festmiddag kl17:00 og åpent møte kl19:00. Middag er det påmelding.

Program:
Fredag
16:30-18:30 Registrering, innlosjering og fellesskap
18:30 Middag
19:45 Åpningssesjon med profetisk tilbedelse og presentasjon av delegatene
21:30 Pause
22:00 Profetisk forbønn
Lørdag
07:00 Morgenbønn
09-10:00 Frokost
10:00 Profetisk tilbedelse og lovsang
10:45 La apostler og profeter reise seg i Norge
12:30 Profetiske vyer for PA
13:30 Lunsj
15:00 Hva taler Herren over Norge, delegatene deler
16:00 Arbeidsmøte Zoom møtene, regionale samlinger og PA videre i 2024
17:00 Festmiddag, 20 års jubileum
19:00 Festmøte
22:00 Profetisk forbønn
Søndag
07:00 Morgenbønn
09-10:00 Frokost
10:00 Profetisk tilbedelse og lovsang
10:45Modenhet, før forløsning av gavene
12:00 Vitnesbyrd
13:00 Lunsj
14:00 Gudstjeneste, hvor flere av delegatene deler
Oppsummering og TV studio