Bønnebyrde for nasjonen og regioner

Bønnebyrde for folket i Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard:

Jeg fornemmer at Herren taler om "EXPANSION" - utvidelse av Hans rike her i nord . Jeg ønsker at vi ber om myke og åpne hjerter her i nord, som Herren kan sette i brann. Det er bare Den Hellige Ånd som kan bringe med seg ekte forvandling av våre hjerter.