Hvorfor PA-nettverk,
noen vitnesbyrd fra medlemmer


Da Per Ivar Winnæss sa at han skulle opprette et PA nettverk, så kjente jeg veldig sterkt at det ønsket jeg å være med i. Og det er helt fantastisk. Tenk at i hele landet, fra sør til nord, øst og vest så er vi en profetisk familie. Så godt det er at vi ikke står alene i denne tjenesten. Det er også herlig å høre om hva som skjer i de forskjellige delene av landet, og at vi kan be og betjene hverandre. Vi må stå sammen i denne tiden som vi er i nå, støtte og oppmuntre hverandre.

Hilsen fra Elisabeth Viljugrein


Ord for oss som bor i Nord-Norge (lengst nord på Svalbard til lengst sør i Nordland):

"Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle." Jesaja 9:2 (Norsk Bibel -88)

Til tider kan det virke som om Gud har glemt oss men gjentatte ganger er jeg blitt trøstet med disse ord fra Jesaja og vissheten om at Gud elsker oss uansett hvor vi bor ... i nord eller i sør.

Jeg opplever at fellesskapet i PA-nettverk bidrar til å knytte oss tettere sammen på kryss og tvers av dette langstrakte land.

- Kathleen H McNeely


Jeg er med PA-Nettverk fordi det er fint og stå sammen med folk og bli kjent med andre som deler mange av de samme gavene som meg

Vennlig hilsen Cecilie Versland, Kvinesdal


For meg har det vært veldig godt å komme med i PA-nettverket og få felleskap med andre som opererer i det profetiske og apostoliske. Det å ha en plattform der vi kommer sammen i et fellesskap og kan dele oppturer og nedturer, stå sammen og be for hverandre, betyr så mye for meg og min kone. Jeg brenner for at mine brødre og søstre i Herren skal oppleve og erfare mer intimitet med Gud, vår Far, og vår Herre Jesus Kristus.

Jeg lengter etter at de troende skal utvikle sine åndelige øyne og ører. Da kan vi se tydelig hva Far gjør og høre tydelig hva han sier. Ved dette kan vi se og forstå hvem vi er i Jesus Kristus, slik at vi kan vandre i Guds kraft. Jeg trenger et nettverk og autoriteter som kan hjelpe meg i å vokse sunt i mine gaver og mitt kall. Dette opplever at jeg får ved å være knyttet opp til PA nettverk. Dette er et verdifullt supplement til at jeg er aktivt med i kirken, i Dalen.

Hilsen fra Alf Magne Midtbø Versland, Kvinesdal


Det som motiverer meg er at jeg kan være med som en forbeder for PA nettverket. Jeg synes det er spennende med PA nettverket som Herren har lagt på deres hjerte og knytte relasjoner med andre forbedere og folk med profetiske og apostoliske kall. Jeg ser det som en stor glede og stå med dette fellesskapet. Ellers har jeg vært med i Brølende Lam siden 2006. Jeg opplever Herrens nærvær hver gang jeg deltar på Brølende Lam. Jeg har blitt helbredet for lavt blodsukker, høydeskrekk på samlingene. Jeg elsker å være med i lovprisningen på møtene og på seminarer. 

Hilsen fra Sara Lunde, Drøbak


PA-nettverket har vært til stor velsignelse og glede for Frode og meg dette året. Selv om vi bor spredt, har disse månedlige møtene på teams skapt en følelse av fellesskap med andre likesinnede, som har et hjerte og en brann for å løfte opp det profetiske og det apostoliske i landet vårt. Det har vært til stor inspirasjon å høre vitnesbyrdene om hva Gud gjør, og hva de forskjellige hører Gud si om landet vårt og tiden vi lever i. Det er også en trygghet i det å stå sammen, og å dekke hverandre i bønn. At det er rom for personlig betjening på møtene, bidrar til å gjøre det til et unikt fellesskap. Vi har selv opplevd å få ord fra Herren rett inn i vår situasjon, som har vært veldig styrkende og oppmuntrende for oss.

Hilsen fra Astrid og Frode Moseby, Drammen 


Når jeg hørte Per Ivar snakke om å opprette et profetisk, apostolisk nettverk, så kjente jeg i min ånd at dette er noe som er utrolig viktig for Kristi legemet! Dette er en viktig plattform for det profetiske. Her står vi sammen, på tvers av regioner og områder. Det er et godt betjenende fellesskap blant profeter, apostler, vektere og de med forbønnstjeneste. Det første året har vært veldig styrkende for meg. Det har vært godt å bedt for hverandre og profetere over Norge og områder, samt for Kristi kropp. Per Ivar har også alltid noe dagsaktuelt å komme med, når vi treffes, en gang i måneden, via zoom-møter.

Hilsen fra Daniel Nilsen, Porsgrunn 


Det sanksjonerte veldig i meg da Per Ivar delte visjonen om nettverket. Jeg har gjennom mange år, også før jeg ble kjent med Per Ivar, hatt en visjon om delte ressurser, der de femfoldige tjenestene kunne reise rundt og hjelpe til og inspirere menigheter i Norge. Behovet er ikke mindre nå og det er så godt å se at et sunt fellesskap vokser fram der vi kan støtte hverandre, bygge hverandre opp og være ansvarlige overfor hverandre. Vi kommer hverandre nærmere og skaper trygghet. Vi gjør det gjennom å møtes på zoom, møtes på samlinger og ved personlig kontakt. Det gir meg stor glede å være en del av dette.

Hilsen fra Inger Marie Nordin, Oslo


PA-nettverket er en velsignelse og et felleskap hvor vi ber for hverandre, gir oppmuntrende og profetiske ord. Det er så fint å være en del av et fellesskap med mulighet for å få vokse i tjenesten.

Hilsen fra Hanne Jorun Sixten,  Hønefoss