Nordvestporten

Profeti over Sogn og Fjordane, ved Sharon Stone

Herrens Ånd sier han skal gjenopprette de rettferdige attributtene til vikingene. Jeg skal reise det opp i det området for internasjonale vågestykker og internasjonal innflytelse, men også det området for berserkkriging. Herrens Ånd sier at «jeg bringer fram en vill oppgivelse fra fienden og at dere vil være dem som fienden frykter», men Herren sier at «jeg ber dere gjøre dette på vegne av nasjonen og ikke bare for regionen.» Herren sier også at «jeg gjenoppretter finanser rundt fiske og fiskeområder i dette området». Jeg har hørt statistikk som sier at antall fisker går nedover, og jeg hørte Herren si at han søker mennesker som ønsker en reformasjon for å berøre dette området. De skal bringe fram vitnesbyrd om håp for nasjonen fra denne regionen.

Jeg så at det var sterke kristne som var redde og fryktsomme, jeg så at det var noe som har reist seg opp og som har påvirket en gudelig åndelig standard.

Så, i Jesu navn, taler vi dom over dette, det som har gjort dine sterke menn feige. Vi kommanderer det til å vike unna og bøye seg i Jesu navn. Jeg så at i denne regionen, så var det maskuline menn. Når menn ikke har noe mål, så er det noe i dem som dør. Den identiteten de hadde fra tidligere tider, den fantes ikke lenger. Jeg følte, at på grunn av dette, så kom antidepressive midler, alkoholisme og til og med husbråk.

Far, vi taler inn det området der det har kommet inn medisinering som erstatter identitet og vi ber om en åndelig gjenopprettelse over dette området, i Jesu navn. Herren sier han skal bringe sannhet i dette skriftordet: På grunn av de rettferdige, skal denne byen bli velsignet. Far, vi kaller på de rettferdige menn og kvinner, at de skal reise seg, i Jesu navn.

Jeg så også at ingen er redd for en bitte liten hund, men hvis det er en stor hund med en sterk knurring, blir vi varsomme. Herre, vi ber for at der hvor de har handlet på at det var en sterk knurring, men det var bare litt gneldring fra en liten hund, skal de få profetisk innsikt, i Jesu navn.

Kan jeg få si dette om menigheten i deres region, og vi taler ikke om en spesiell menighet: Jeg så en roterende menighet, og jeg så at en var velsignet og en var tom og neste sesong var det en annen som var velsignet og to var tomme og jeg så denne bevegende roterende forsamlingen.

Far, vi ber om at du får menneskene til å være der de trenger å være, Far, at du plasserer ledere der med evne til å lede og at du plasserer mennesker der som slår røtter og får en sunn vekst.

Også føler jeg at det er gitt en proklamasjon over området deres: Hvis du får en ny åndelig åpenbaring om menigheten din, så skaper du splittelse. Det er ikke gitt rom for kristne å ha personlig syn og tanker og samtidig felles syn og jeg føler at det er et veldig trangt sted å vandre. Det gjør at kristendom ikke reflekterer hele livsstilen din.

Far, nå taler vi rett inn i den forbannelsen og vi proklamerer: Mangfoldig syn er ikke splittelse og det er rom for at individer får beskjed fra deg og en felles menighetsvisjon også. I Jesu navn, amen


Profeti over Møre og Romsdal, ved Jane Hamon

Jeg ser Herren son en gammeldags pumpe som man bruker ved brønnen. Herren sier at det er mye åndelige ressurser som er blitt deponert der mange år tilbake og det har vært tidligere vekkelser og bevegelser av Gud i denne regionen. Og Herren sier at Han skal pumpe opp ressursene av tidligere vekkelser i denne regionen og Herren sier at det har vært kamp og at dere har måttet be og krige, og mørkets makter har forsøkt å presse tilbake, og jeg så også at det har vært en sterk vekkelsesmenighet som har stengt dørene p.g.a. motstand og splid og fienden har trodd at han kunne stenge vekkelsens ild over dette området. Men Herren sier at han jobber med pumpen og vannet begynner å flyte, så elver av levende vann vil strømme utover det området.

Herren sier at det har vært krigføring mot vekkelsesbevegelsen, men også mot rikdom og ressurser, og Herren sier: «Jeg vil åpne opp rikdom og ressurser i dette området, ikke bare for nasjonen, men for menigheten i det området.» Og Herren sier at det skal bli rikelig til å stå i denne vekkelsen. Det skal være noen sterke utrustningssentere og Gud skal reise opp to eller tre sterke røster for reformasjon i dette området.

Far, vi kaller fram denne salvelsen for reformasjon, vi kaller fram de som har sterk salvelse for sterk grunnleggende undervisning. Det vil ikke bare være om Ordet, men også om Ånden, Ordet og Ånden. Den doble porsjonen av salvelsen, slik at vekkelsen ikke bare flammer opp og dør ut, men slik at reformasjonen kan bli spredt ut i hele landet.

Herre, vi utløser din velsignelse over denne regionen, i Jesu navn. Øs ut din Ånd, i Jesu navn. Amen.