Portene er åpne


De åtte porter over Norge er åpne


Følgene personer er blitt satt som ansvarlige i PA nettverket, for de åtte portene for Norge:

Nordporten: Kathleen McNeely

Midtporten: Oddrunn og Helge Hardie

Sørporten: Ann Katrine og Kjell Gunnar Lohne

Sørvestporten: Mary og Steven van Dijk

Sørøstporten: Line 
Lindstad Lauritzen og Daniel Nilsen

Østporten: Valentina og Per Ivar Winnæss

Vestporten: Ellinor og Ottar Haukanes

Nordvestporten: Anita Leite


Salme 24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn.»Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»

Ved ordet kan vi ane at det finnes åndelige dører og porter som er viktige åndelige strategiske steder for å få gjennombrudd. Vi i Brølende lam og PA-nettverket opplever at de åtte åndelige porter er åpne i vår nasjon og det er:Nordporten - Finnmark, Troms og NordlandMidtporten - TrøndelagSørporten - Agder
Sørvestporten - Rogaland
Sørøstporten - Telemark og VestfoldØstporten - Innlandet, Akershus, Buskerud og ØstfoldVestporten - Vestland
Nordvestporten - Møre og romsdalVi ønsker derfor å profetere, be og erklære disse åpne i 2024.

Job22:28 «Beslutter du noe, skal det stå fast for deg. Og lys skal skinne over dine veier.»

Vi inviterer derfor regionens bønnevektere og alle som søker etter å høre Guds røst for sine liv og for sine familier til å ta del i de åpne profetiske møtene og for dagsseminar «Mine får hører Guds røst» som vi kommer til å holde på strategiske viktige steder i alle fem regioner for 2024.

Ønsker du å ta del i slike helgesamlinger «Porten er åpen» hører vi fra deg.