Et åndelig fellesskap for markedsplassen  


Per Ivar Winnæss har sin bakgrunn på markedsplassen og har i sitt hjerte at vi kan bygge opp et miljø i PA-nettverket for oppmuntring for andre som er gründere, bedriftseiere, ledere på forskjellige områder i samfunnet og næringslivet.
I PA-nettverket skal det være rom for at vi kan stå side om side for å se at Guds rike skal kunne bre seg ut på markedsplassen.Kan Gud gjøre en forskjell for min bedrift?Etter mange års erfaring som gründer, med etableringen av forskjellige virksomheter har Per Ivar også opplevet at Gud har spilt på lag ved viktige strategiske veivalg og beslutninger. Ofte står man overfor avgjørelser som kan få vidtrekkende følger for ansatte og økonomien i bedriften. Den gode nyheten er at vår Skaper er interessert i å hjelpe oss også i disse forhold.En ny strategi for min bedrift?I årenes løp har også erfaringen vært at det ofte er mye støy utad som forstyrrer det å velge det som hjertet og den indre stemmen sier. For meg representerer den indre stemmen Guds egen tiltale. I ettertid har jeg sett at om jeg hadde våget å lytte til den indre stemmen, ville jeg ha unngått flere dårlige beslutninger.Opp og frem med Guds hjelp
Du har sikkert kjent på at hjertet har dratt deg til en bestemt konklusjon eller at magefølelsen har gjort at du har tatt riktige beslutninger. Det vi ønsker, er å gi deg verktøy til å ta dette et stykke videre. Jeg tror nemlig Gud er i stand til å veilede oss i praktiske spørsmål også når det gjelder næringslivet. Jeg tror Gud vil vi skal lykkes, ikke bare på det personlige plan, men også på arbeidsplassen.

Etter at jeg forlot markedsplassen for flere år siden har jeg opparbeidet en indre ro og utviklet mine sanser til å høre Guds røst for enkeltpersoner. Min erfaring tidligere var også at Gud ledet og velsignet mine forretningsprosjekter. Vi i PA- nettverket ønsker å kunne dele våre erfaringer og kunne bidra til at du og din bedrift kan dra veksler på den innsikt flere av oss har opparbeidet oss.Vi kan blant annet hjelpe deg med:
Personlig forbønn og veiledning
Finne Guds strategier for din virksomhet
Søke Guds ledelse og gi innspill i viktige saker
Tyding av drømmer og visjoner
Forbønn for personalet og bedriften

Hvorfor vi besøker din bedrift
Per Ivar har alltid hatt en personlig tro, og har erfart hvordan Gud er opptatt av hele mennesket, også de bedrifter han har etablert og ledet. Man bruker jo mye av tiden sin på arbeidsplassen og dette er en vesentlig del av ens liv. Gud har ved flere viktige anledninger talt til Per Ivar gjennom drømmer og syner, rundt konkrete saker for markedsplassen og gitt han strategier for hva han skal gjøre. Det å kunne høre Guds røst for det jeg har gjort i næringslivet, har vært en uunnværlig hjelp for meg, sier Per Ivar Winnæss som kan skilte med to svært vellykkede forretningssatsinger, Pre Data as (salg av projektorer) og Svensk fritid as, (eiendomsformidling) før han gav seg hen til kallet om å tjene Gud på heltid.

Hvem er vi?PA- nettverket er et fellesskap av mennesker i alle aldre, med ulike bakgrunner og nasjonaliteter, som har det til felles at vi har møtt Gud og ønsker å tjene andre gjennom de bibelske nådegaver. 

Vi er svært forskjellige, men vi har det til felles at vi alle har møtt Jesus. Det har forandret våre liv. Vi opplever at Gud gir oss kraft og liv til forandring, både i eget liv, men også til å hjelpe andre.

Vårt arbeidVi er et tverrkirkelig ressurssenter som tilbyr forskjellige åndelige seminarer og kursvirksomhet. Vi reiser også rundt i team og betjener de som søker mer av vår himmelske Skaper.

Vi er mennesker som har gått en vei til åndelig modenhet i det å kunne høre fra Gud og knytte oss til hans kjærlighet og omsorg for enkeltmennesker. Vi har lært å lytte til hvordan Gud kommuniserer til oss gjennom våre sanser, fornemmelser, indre stemme, syner, visjoner og drømmer. Vi oppmuntrer også til å gjøre bruk av de kreative gavene innen kunst, dans og musikk i tjeneste for Gud, så vel som å tjene Gud på markedsplassen.

Vi erkjenner at vi kun er mennesker og ikke perfekte - men Jesus, som vi holder oss til, er helt perfekt og full av kjærlighet for hvert enkelt menneske, enten de er høyt eller lavt og uansett hvilke utfordringer de står ovenfor. Vår erfaring har lært oss at vi med stor frimodighet kan anbefale å koble oss på det Gud har for hvert enkelt menneske.

Guds strategier for regionenVår virksomhet har som tradisjonelt for menigheter vært rettet mot enkeltmennesker som er sultne på åndelig vekst, eller har personlige utfordringer de trenger Guds hjelp og veiledning med. Men, på samme måte som Gud bryr seg om menneskers frelse og ve og vel, så bryr han seg også om våre bedrifter. Når bedrifter går godt, så gir det liv til de som jobber der og kontaktnettet til virksomheten. Vi opplever derfor at vi ønsker å tilby vår tjeneste ut til markedsplassen. Vi har derfor opprettet en avdeling som er rettet ut mot næringslivet som heter Consilia 24/7.Consilia betyr strategi på latinsk. Ordet henspiller også på å møte et råd og det å avdekke noe. 24/7 står for at vi kan høre fra Gud uansett hvor vi er, når det er og om hva vi er opptatt med.Vi hører gjerne fra deg.


Vi  ønsker å hjelpe deg som en bedriftsleder og eller bedriftseier å knytte guddommelige forbindelser for ditt foretak. 

Vi har erfart at Gud er vel så interessert i at vi skal lykkes med våre valg og hvorledes vi leder våre bedrifter, som våre personlige liv. Gjennom den indre stemmen og drømmer har vi mottatt viktige input som har vært avgjørende for framgangen for våre karrierer og bedrifter.

Vi ønsker å tilby markedsplassen vårt engasjement gjennom forbønn og eventuelt i samtale - gi råd og input som kan være et supplement til de faglige rådgivere du allerede har knyttet til deg i ditt foretak.

 Finne Guds strategier for din virksomhet Søke Guds ledelse og gi innspill i viktige saker Forbønn for personalet og bedriften 
Opp og frem med Guds hjelp!

Markedsplassen er viktig for Gud. Det er jo der de fleste folkene er og det er der de stort sett henter inn sine inntekter. Vi lever i utfordrende tider og det er kanskje enda viktigere å søker vår himmelske Fader for nye strategier for våre arbeidsplasser og bedrifter. Vi tror at Gud svarer når vi søker ham. 

Opp og frem med Guds hjelpBibelen oppmuntrer oss til å ta med Gud på «laget» i alle livets gjøremål. Arbeidsplassen er en viktig del av vårt liv og også her inviterer Gud at vi skal ta han med i å bygge og lede vår bedrift. Vi opplever at vi i PA-nettverket ønsker å hjelpe deg som en bedriftsleder og eller eier å knytte guddommelige forbindelser for ditt foretak.Å høre Guds røst for markedsplassenGjennom mange års gründervirksomhet har vi erfart at Gud er vel så interessert i at vi skal lykkes med våre valg og hvorledes vi leder bedriften. Gjennom den indre stemmen og drømmer kan vi motta viktige input som kan være avgjørende for framgangen for virksomheten.Der hvor det er mange rådgivere er det stor framgangSom et nettverk ønsker vi å tilby markedsplassen vårt engasjement gjennom forbønn og eventuelt i samtale - gi råd og input som kan være et supplement til de faglige rådgivere du allerede har knyttet til deg i ditt foretak.