Ordinasjon

Vi ordinerer også PA medlemmer til tjeneste:«Som en legal autorisasjon av tjeneste til forkynnelse, undervisning og til å formidle evangeliet om Jesus Kristus. Videre å etablere menighet og/eller være en åndelig leder for et åndelig fellesskap, utøve de kirkelige sakrament og handlinger, forbønn for syke, utfrielsestjeneste og nytestamentlig profetisk tjeneste, i samsvar med hva som er de legale offentlige retningslinjer i Brølende lam og PA nettverk.»

PA nettverk og Brølende lam står på evangelisk reformatorisk grunn, bygget på Bibelen, Guds ord og er et tverrkirkelig nettverk.

Følgende har blitt ordinert:Inger Marie Nordin, 26. august 2023Line Lindstad Lauritsen, 26. august 2023Kjell Ove Undstad, 26. august 2023Kjell Gunnar Lohne, 26. august 2023Ann Katrine Lohne, 26. august 2023
Margaret Saltrøe, 23. september 2023
Steven van Dijk, 23. september 2023
Mary van Dijk, 23. september 2023