Nordporten

Profetiske ord for Troms, ved Sharon Stone

Vi taler til denne regionen.

Guds ånd sier: «Da jeg skapte dere, så gjorde jeg dere til en bro for å gjøre dere til et forbindelsesledd i denne nasjonen. Jeg skapte dere til å være en kommunikasjonsforbindelse, før verdens grunnvoll ble skapt, forberedte jeg dette, en åndelig motorvei for min Ånd. Jeg vil bruke dere til å mobilisere andre rundt dere. Jeg skapte dere til å være en katalysator, ikke for å være et bibliotek med informasjon til å ha i hyllene, men jeg skapte dere for å ruske opp i tingene og å skape forandring.

Herren sa at mange vil kalle noen folk i regionen deres for lovløse, at dere var lovløse, men Herrens Ånd sa: «Jeg plantet folk der som kan tenke selv og som ikke tror det alle andre sier dere skal tro.» Men Herren sa også at dere heller ikke skal ta loven i egne hender. Herren sier at han skal ta det som har sett lovløst ut og i stedet «skal jeg bringe fram pionerer av min Ånd, jeg skal bringe fram den pionermentaliteten, ikke for å være uavhengig, men for å transportere og sende det som er av min Ånd.» Jeg så at barn lekte og han sa: «Jeg skal bringe friheten tilbake til de unge og jeg skal beskytte renheten hos de unge og ut av regionen, også på utdannelsesområdet, skal det komme kommunal lovgivning som skal beskytte det de unge lærer. Igjen skal jeg si: Slik er Himlenes rike. Det skal reise seg en styrke av barn og unge mennesker som skal tjene meg.»

Jeg så noe som lignet en tegneserie. En plog er koblet til hesten og hesten drar plogen. Jeg så hvordan det snødde og at plogen prøvde å dra hesten. Så, Far, vi taler rett inn i det området, der det er snudd på hodet og ting ikke fungerer lenger. Vi kaller fram Juda til å pløye i det området, at lovprisning skal gå fram i det området, og det som har snudd ting den gale veien, vi frigjør det, i Jesu navn, amen.

Før vi stopper: Jeg så en krone der noen hadde stjålet juvelene. Jeg så at det området var et gammelt herskersete. Det var ikke et nytt sted, men et eldgammelt sted. Så kronen var der, men det var ingen juveler i den. Jeg føler at Herren sier: «Min menighet skal begynne å råde og herske og skal ta de eldgamle områdene av lederskap tilbake og ta juvelene tilbake.» Herre, vi ber om at du gjenoppretter det området av autoritet, i Jesu navn, amen.


Profeti for Nordland, ved Sharon Stone

Far, vi taler rett inn i din skapelse av dette området. I bibelen står det at Benjamin var muldyret som bar byrder. Far, vi taler inn i dette området som har vært en byrdebærer. Vi takker deg for dette området som har båret mye, også for nasjonen. Far, vi proklamerer over dem: De er ikke lenger muldyret. Vi kaller fram deres høye kall nå. Vi takker deg for hva de har vært villig til å gjøre, men jeg ser at Herrens Ånd kommer og løfter opp akkurat som han gjorde med kvinnen som var bøyd i mange år. Hun sa: Vil du helbrede meg? Han sa: Min helbredelse er ikke for deg. Hun sa: Selv hundene spiser smulene fra sine herrers bord. Herrens Ånd sier: «Dere er ikke hunder og dere skal ikke spise brødsmuler!» Jeg så hvordan Gud løftet posisjonen til det området. Det har vært nedbøyd og båret tunge byrder, men nå reiser det seg opp og det blir et nytt perspektiv, en ny måte å se ting på. Det er en ny styrke i strukturen på det området.

Tilgi meg, jeg kjenner ikke geografien til Norge så veldig godt, men jeg føler at Herrens Ånd sier at det er et område som ikke henger så godt sammen.

Far, det kommer til å kreve Åndens kraft til å få dette samlet i enhet for Guds evangeliums skyld. Far, nå kaller vi på Åndens enhet til å arbeide i ditt folk, å arbeide i dine menigheter, i Jesu navn.

Jeg hørte Herrens Ånd tale om skam. Dere har kjent ledere som har vært moralske fiaskoer som har etterlatt seg en skam og en redsel for å ta en risiko, men Herren taler til denne regionen og sier: «Jeg har båret deres skam og deres smerte og jeg gir dere evnen til å ta sjanser igjen, uten frykten for å gjøre feil.»

Far, så nå taler vi inn til ledere, og vi sier: Reis dere og led igjen, reis dere og led igjen! Jeg så at det var noen dominobrikker. Dere vet at når det gjelder dominobrikker, så velter dere den første og så kommer alle de andre etter. Jeg føler at Herrens Ånd sier at han har satt opp dette området som dominobrikker. Når Herrens Ånd får mulighet til å påvirke ett sted, så påvirkes alle. Vi kaller fram den åndelige farten og bevegelsen nå, i Jesu navn!

Jeg taler også inn i den falske profetånden i det området og den synske evnen. Vi taler til et stengsel for ørene for New Age og synskhet. Vi taler ut åpning av ører for en større klarhet for å høre din røst.

Jeg ser at folk la hendene sine på klippeformasjoner i det området og jeg så at de trodde at deres messing og synging hadde evnen til å dra styrke fra steinen.

Far, nå ber vi om at du stenger av dette i Jesu navn. Vi kaller på at du stenger dette og vi sier at der hvor mennesker har tilbedt skapelsen i stedet for Skaperen, kaller vi fram tilbedelse av Skaperen, Jesus Kristus.


Profeti over Finnmark, ved Sharon Stone

Det første Herren viste meg var hvor hard denne vinteren hadde vært for dere og Herren erklærer at det verste er over. Det har vært en periode av hardhet og ufruktbarhet, åndelig sett. Akkurat som den naturlige vinteren reflekterte det som pågikk i den åndelige verden, erklærer vi nå at vinteren er over og at våren har kommet. Far, nå kaller vi fram friske skudd, vi kaller fram en tid med varme. Vi kaller fram turtelduenes sang og sødmen av din Ånd.

Herren sier: «Jeg reiser opp igjen en eldgammel bønnebevegelse i det området og den skal påvirke både statskirken og frimenighetene. Jeg bringer dem fram i hjemmene og der man samles to eller tre. Jeg skal bringe fram det som er for nasjonen, og ikke bare for regionen. Det skal skje en frigjøring fra det å tenke smått, noe som ligger over området, og bønnen skal være for nasjonen.»

Jeg hørte Herrens Ånd tale inn i det området som har en evne til å påvirke andre. Jeg ber fram at de bønnestrategiene du gir til disse, vil bli gitt til resten av nasjonen, Herre, når de står i sine «høye tårn», at du gir dem den trompeten som skal blåse ut når det er fare på ferde og de skal erklære det du gjør. Far, nå kaller vi ikke lenger landet: Det frosne nord, men nå kaller vi det et tilfluktssted for tilbedelse i nasjonen. Den uavhengige småtankementaliteten er brutt i Jesu navn!

Jeg hørte Guds Ånd si: Det kommer til å bli mye menighetsplanting, men det kommer ikke til å bli bygget på splittelse denne gang. Det er ikke bygd på opprør og det å forlate en menighet. Men det har å gjøre med det at det er lettere å løpe sammen med det nye enn å gjenopplive det gamle.

Herrens Ånd sier: «Jeg søker etter den som vil vanne dem med bønn og gi dem ryggdekning.» I det naturlige hørte jeg at noen sa at dette området har tiden løpt fra, at de står tilbake for andre steder. Jeg hørte Herren si at nå er dere i en sesong der dere tar igjen de andre, på det sosiale området, det tekniske området og det åndelige området. Far, vi taler ut forløsning. Jeg vil også si dette om finanser fra turisme: Jeg føler at det kommer til å bli en større del. Gud ser etter sine forbedere som skal øremerke de finansene for Guds vilje også. Far, vi velsigner denne regionen, i Jesu navn og vi takker deg for den dagen de har ventet på. Gud velsigne dere!


Åpne porter i nord

(gitt på PA nettverket sin Kickstart, Flesseberg gård, Øvre Eiker, august 2023)

Vi har tro på en vekkelse over nordkalotten og blant urbefolkningen.

Mennesker skal komme sammen på tvers av grensene i nord, og søke Jesus Kristus som sin Frelser og Herre. All tradisjon, mindreverd, okkultisme og frykt må bøye kne. Gjennom Jesus skal mennesker bli satt i frihet, og komme inn i den vidunderlige planen som Gud har for hver enkelt en.

Det skal komme en fornyelses vind over menighetene i nord. De skal på en mektig måte utrustes og istandsettes til å ta imot de menneskene som Gud sender i deres vei. Guds kjærlighet skal fylle hans folk, og de skal kunne på en frimodig og kjærlig måte vise den ene og sanne veien. Mennesker skal få oppleve at Jesus er like levende i dag som for mange tusen år siden. Under og tegn skal følge Guds menighet i nord, og søkende mennesker skal finne det de leter etter. Okkultisme, sjamanisme og andre religiøse festninger skal brytes, og Jesus Kristus skal løftes opp, og frem, som det eneste som står fast.

Guds menighet skal i tiden som ligger foran stå samlet som aldri før. Uavhengig av tilhørighet og tradisjon skal de kristne i nordkalotten sammen stå imot alt det som reiser seg, og med frimodighet bære ut vitnesbyrdet om at frelsen kun kommer gjennom tro på Jesus Kristus. Det skal reises opp sterke lovsangs – og bønnefellesskap som skal bane veien. Det profetiske ordet skal igjen runge ut over nordkalotten og åpne portene for alt det som Gud har for landsdelene og områdene.


For Nordporten

Nordenvinden skal sannelig igjen merkes over og i vårt land. Fra nord skal den komme og fra nord skal den kompromissløse forkynnelsen og det sterke bønneropet atter en gang høres: "Omvend dere og la dere døpe i renselsens dåp." Jeg så tunger av skyer, nesten som i solnedgangens farger. De var oransje, noen nesten litt røde og det var som jeg så et blodvasket Norge og en ny vekkelse som skulle komme ut ifra nord. Jeg hørte Herren si: "Profeter, profeter nordenvinden kommer ut ifra nord." Ikke se på det mørke, det forvridde som skjer i landsdelen, eller all urettferdighet og overgrep som har blitt begått. Heller ikke ha sorgtunge hjerter for dobbeltmoral, de religiøse lenker og bånd, eller for mangel på kraft i mitt hus."

"For jeg gjør noe nytt i disse dager, sier Herrens Ånd. For jeg samler dere som har falt utenfor, de som ingen hadde regnet med, selv i disse kretser, hvor mange sannelig var magre og forkomne!"

Hadde fienden virkelig tynget deg så lang ned. Hadde du mistet så mye av din kraft. Var det virkelig disse du hadde sammenlignet deg med? Nå skal du reise deg opp, ut av din hule og inn i min kraft! Jeg skal igjen levendegjøre det som ligger dødt av håp, drømmer og visjoner for Nordkalotten i ditt liv.  Jeg vil overøse av min Ånd over deg på ny. Du skal ikke lenger kalles den ufruktbare, den kraftløse, eller den forkastede, for jeg skal igjen hvile over deg med styrkens ånd og kraften til å bryte igjennom."

Jeg hører det som om lyden av en mektig reinflokk, som har vandret i en sirkel for en tid, men hvor lederreinen nå reiser seg i å lede an. Dens mars ligger an til sør og flere lederrein kommer ut av den ene. Det ligger en salvelse og et mandat for å disippelgjøre og for å etablere utrustningsskoler for denne landsdel og tiden er nå. Salvelsen for en duplikasjon og for El Shadai, han som er mer enn nok. Vi ber og vi profeterer "Nord, stå opp, reis deg i din stråleglans, for nordenvinden høres og skal atter en gang blåses over Norge. Du skal styrkes og legge ut på en triumf mars."

Profeti ved Per Ivar Winnæss, 15.07.2023