Velkommen til Profetisk Apostolisk Nettverk 


  •  En plass for deg som søker fellesskap med de som har eller søker nådegaver og ønsker å utvikle disse
  •  For deg som står i en forbønnstjeneste, eller ønsker å komme ut i den og ønsker inspirasjon gjennom andre søsken 
  • Du trenger ikke å stå alene - Herren kaller på landets profeter, apostler og bønnekrigere for å finne sin plass på legemet, stå side om side med andre og være ansvarlige overfor hverandre
  • Et nettverk for åndelig vekst, vekkelse og oppvåkning 
  • En plass og rom for de kreative gavene 
  • Et samlingssted for å bli kjent, oppmuntre hverandre og utvikle gudgitte nye vennskap