Takk Herre, alt hviler i dine hender

06.08.2023

Tidlig morgen 29.07.23 fikk Grethe Hammer disse ord: «Tomorrow the deep state is comming out, I will laugh»


Jes14:28-32 I det året kong Ahas døde, kom dette budskapet: Gled deg ikke, du Filisterland, over at staven som slo deg, er brukket. For av slangens røtter kommer en giftig orm, og frukten blir en flygende seraf. Svake skal beite på min eng, trygt skal fattige slå seg ned. Men jeg skal drepe din rot med sult, og din rest skal bli slått i hjel. Hyl, du port, og skrik, du by, skjelv, hele du Filisterland! For det kommer en røyk fra nord, og ingen bryter ut av fiendens rekker. Hvilket svar skal folkets sendebud få? At Herren har grunnlagt Sion, og der skal de hjelpeløse i folket hans finne tilflukt.

Bønn/proklamasjon: Abba, Far i det høye, jeg taler Shalom, Shalom:

Over ditt folk, over brødre og søster, over alle bønnebarna, over alle som har evigheten i sitt indre, de som lengter etter forløsning i lyset.

Trofast er du, Gud. Vern landegrenser i disse dager. Sett murer og porter rundt vårt langstrakte land. Fra nord til sør, og øst til vest. Vekk brødre og søstre, vi er de levende steiner. I dype daler og på høye fjell er du Gud, fra evighet til evighet. La din vind blåse over nasjonene. Kom med din Ånd, Den Hellige og utøs din herlighet. Overøs oss med forløsning og kjærlighet. La hvert et hjerte være forberedt for oppvåkningens time i Jesu navn.

Å, gode Gud, du Allmektige himmelens og jordens Skaper. Du er den samme fra evighet til evighet. trofast, underbar, rådgiver, mektig Gud, fredsfyrste og Far.

Nå når Filisterne går under og landet blir ødelagt og når jorden stønner i fødselsveer.

Herre, kom med din Ånd og gjør alle lengtende og bortkomne hjerter til god jord så de hører hyrdens røst. Herre, jeg ber, send ut betjenende engler til forløsningens time, når fienden avsløres og tilintetgjøres, slik at kaos minimaliseres og mennesker settes fri idet sløret tas bort ifra deres øyne. Jeg ber Herre, du er mektig Herre, og dine tanker er høyere enn våre tanker.

Underbar er dine råds slutninger til rett tid, Amen. Halleluja, hele jorden skal fryde seg.