Rene hjerter

11.08.2023

                   Profeti gitt gjennom Laila Espevoll, 11.08.23


Jeg opplever Gud sier til menigheten at vi trenger å komme framfor Guds trone med ærefrykt og tilbe Han som vår Konge og Herre. Herren kaller oss til å bøye oss og rense oss for alt menneskelig, så vi kan være rene framfor Han, som om vi levde tilbake i Edens Hage. Vi som tror på Jesus Kristus, er også ett med Gud, slik han opprinnelig skapte oss i sitt bilde. Vi trenger å se betydningen av vårt mandat og vår identitet i Gud, slik han i utgangspunktet ville ha oss. Hellige, rene og guddommelige, men med menneskelige kropper. Men denne identiteten forandrer alt. Hvordan vi tenker, snakker, handler og er mot andre mennesker. Vi er hellige, fordi Gud er hellig. Da er vi nødt til å vite at Gud ønsker å få alt vi er og lutre oss. At vi har ærefrykt for hans karakter og hva han setter pris på, er viktig og posisjonere oss for dette, siden vi lever i en ugudelig verden. Gud vil ha rene, hellige hjerter som sier klart i fra og som opphøyer og ærer han.