Profetskole over nett

23.07.2023

Vi har under de siste årene hatt flere åpne møter på mange forskjellige steder i Norge. Mange nevner at de føler seg litt rustne, når det gjelder å be profetisk overfor andre mennesker. De føler at det ikke er et miljø der de bor, for å vokse i det profetiske og til å bruke nådegavene i sin gjerning i Herren. Vi opplever Guds tiltale på at vi skal gjøre noe med dette og har satt opp tre mandager i måneden (når vi ikke har PA nettverksmøte), hvor vi kommer til å undervise om det profetiske og legge en grunn for at hver enkelt kan vokse opp til manns modenhet i Kristus. Vi kommer også til å aktivisere og oppmuntre hverandre via nettet. Etter et års erfaring via å samles via nett i PA nettverket, har vi full tillit til at dette kommer til å fungere kjempebra, med en nettbasert profetskole. Vi vil også følge opp med regionale samlinger forskjellige steder i Norge, hvor de som ønsker det, kan være med i våre profetiske forbønns-team. 

Noe av innholdet i Bolk 1:

  • Basis for å søke nådegavene

  • Profetisk Forberedelse
  • Bibelske befalinger
  • Fallgruver i det profetiske
  • Oppmuntring og oppfølgning
  • Aktiviseringer
  • Samtale og spørsmål.

Grunnmodulen er totalt 9 mandager i september, oktober og november, hvor vi starter kl20:00-22:15Prisen er kr 700 pr måned, som innbetales før månedsstart.

Meld deg på ved å sende oss en epost eller SMS.