Profeti for Norge v/Jane Hamon mai 2013

12.10.2023

Profeti for Norge v/Jane Hamon mai 2013, gitt ved Brølende lam sin apostoliske/profetiske konferanse i Drammen

Guds befaling over Norge:

Dere skal være et land av hellighet, oppvåkning og ild.

Es. 60, 1-3 60 1 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg. 2 Se, mørke dekker jorden, skodde dekker folkene. Men over deg går Herren opp, hans herlighet viser seg over deg. 3 Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang.

Reis deg og skinn Norge, for ditt lys kommer og Guds herlighet går opp over deg. Det er kanskje mørke nå, men Gud vil reise seg over deg og Hans herlighet vil bli sett over deg. Så vil nasjonene komme til ditt lys. Nasjonene kommer for å bli satt i brann av Guds ånd og for å kjenne Guds oppvåknende ild. Gud erklærer oppvåkning. Jes. Kap. 60 sier: Reis deg og bli lys. På hebraisk betyr dette "Våkn opp og bli satt i brann".

Norge skal være et land av renhet, kraft og kongelighet. (høyhet)

Dere er et sterkt folk. Stor styrke er en overnaturlig guddommelig kvalitet. Når vi overgir den styrken til Ham, når vi er enige med Ham, gjør Han oss mektige. Gud har kalt oss til å være en nasjon som feirer kraften til Skaperen, hellighet og renhet.

Djevelen har erklært et antikrist-feste i Norge. Djevelen har sagt at her hersker mennesket. Det er et sterkt feste av humanisme.

Humanismen sier at menneske er Gud. Det er ikke bare en filosofi, men en religion. Den feirer kraften i sinnet istedenfor Den hellige ånds kraft. Vi vil bli sterke i vår uavhengighet, sier den, vi skal klare det selv, er sterke i oss selv, vi trenger ikke Gud.

Dette er et land av favør og innflytelse.

Vi som kommer utenfra, kan kjenne at det ligger en kappe av favør over Norge. I går talte jeg om Guds pakt med Abraham ut fra 1.Mos. 12,1 hvor Gud sier "Jeg vil velsigne deg Abraham og jeg vil gjøre ditt navn stort så du kan være til en velsignelse". Da jeg sa "vil gjøre ditt navn stort", var det som om jeg møtte en vegg i ånden. Jeg spurte oversetteren etterpå og hun fortalte meg om Janteloven. Den er en befaling av mørke, den ødelegger fullstendig det Gud har sagt og skaper denne falske ydmykheten. Dette er en løgn rett fra helvete. Si: Jeg er velsignet og under stor favør. Jeg motstår djevelens proklamasjon som sier at jeg ikke er noe spesielt. Du er spesiell.

Et land av profeter og vektere.

Nasjonen er som en ørn med et skarpt blikk, som en løve og som en ørn. Gud har gitt dere et skarpt profetisk syn, men det er derfor fienden har prøvd å holde dette landet i fangenskap til ukjente guder og avguder i landet. Det er en psykologisk og falsk profetisk ånd i dette landet. Gud skal forløse profetene. I går kalte vi profetene ut av hulene sine og vi brøt Jesabels ånd som har prøvd å stjele stemmen til Guds profeter. Gud ønsker at profetene skal begynne å tale. Vi trenger ikke alltid å tale fra en talerstol. Du kan profetere på hovedveiene og på sideveiene. Du kan kjøre gjennom nabolaget ditt og proklamere, for når vi proklamerer, så skifter det i åndens verden. Så vi trenger å stå på kommunale bygninger og bare profetere, men- ikke vær sprø. Noen trenger å gå på skolen sin å profetere, gå på universitetsområdet å profetere der. Fienden har prøvd å lage dette landet som en dal av tørre ben. Vi kjenner Esek. 37. Gud tok Esekiel ut og viste han landet med de tørre ben. Gud sa: Kan disse ben bli levende?

Jeg elsker det Esekiel sa: Å, det er bare du Herre som vet det. Veldig religiøst fint svar. Vet du hva løsningen var for de tørre ben? Gud sa: Profetér. Som du profeterer vil jeg bringe benene sammen, jeg vil sørge for at et ben kommer til et annet og jeg vil feste sener, legge på kjøtt og trekke hud over og de vil reise seg som en hel armé. Det er det Gud ønsker skal skje her i Norge, men det kan ikke skje før det profetiske folk profeterer over landet. Det er interessant med uttrykket "de tørre ben". På hebraisk betyr det det som er sterilt og uproduktivt. Det kommer egentlig fra roten av tre hebraiske ord; skam, skuffelse og forvirring. Alle disse ordene er over landet her. Så dere skal profetere over de tørre ben.

Gud har kalt Norge til å være et land av seirende krigere.

Jeg vet at dette er landet til vikingene, men det er en spesiell natur som Gud motstår. Vi skal ikke rane og plyndre, hvis noen av dere så fram til det, men vi skal åndelig sett plyndre helvetes porter. Det er en mantel av mot som Herren gir sitt folk. Det er en pågangsmots-ånd fordi Herren er en kriger. En av Guds navn er Herren Sebaot, Herren, hærskarenes Gud. Å, sier vi, det er søtt å være en liten kriger. Bli ferdig med det. Hvis du er i krig, så har du et valg. Du kan kjempe/krige eller dø. Vi er i krig, ikke naturlig krig, vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men vi kjemper i ånden.

Fienden har erklært krig mot krigerne. Djevelen har prøvd å få deg stille og lukke deg inne. Han har prøvd å true deg; Hvis du truer mitt herredømme, så dreper jeg dine barn. Hvis du kommer mot mine demoner, så kommer jeg mot din økonomi. Så det som skjer, er at folk går i pakt med djevelen. OK, jeg lar deg være hvis du lar meg være i fred. Det går ikke an å lage en avtale med en løgner. Så vi må bryte fredsavtalen med djevelen. Vi er kalt til å være overvinnere. Vet du hvordan vi overvinner gjennom profetisk salvelse? Verset sier at Guds røst sprer fienden. Hvis Gud har kalt oss til å være overvinnende krigere, så har selvfølgelig djevelen erklært nederlag, resignasjon, apati, svakhet, utmattelse, toleranse og likegyldighet. Vi aksepterer alt, vi skal ikke kjempe. Her er noe av det jeg hørte i ånden: Hvorfor orke/bry seg om å kjempe, det er ingenting som vil forandre seg uansett. Vær ærlig, hvor mange er det som har hørt djevelen si det? Hvorfor trodde ikke pastoren i Malanga på dette? Hvis han hadde trodd på det, ville ingen ting ha blitt forandret. Gud ser etter noen som sier: Jeg vil være med å skape forandring.

Norge skal være et land av reformasjon.

Gud ser etter reformatorer, noen som sier; Jeg vil være med å skape en forandring. Hva er det da fienden erklærer isteden? Vi snakket om det i går, en ånd av motstand som vil stå imot Guds bevegelse i landet. Jeg snakket med en kvinne som fortalte meg om blodspakten for 1000 år siden. Det er en plass som heter Trondheim og en konge, Hellig Olav, som blir feiret hvert år, olsokfeiringen. Det var et stort slag og mye blod ble utgytt. Når kristendommen kom på denne måten, kom den ikke på rett måte. Det var mye urettferdig blodsutgytelse og mye uskyldig blod som rant i landet. Det var avgudsdyrkende blod, men også blod fra uskyldige. Jesu blod er mer kraftfullt og Han ønsker å ødelegge den forbannelsen av motstand. Er du villig til å si: Jeg ønsker å være en av de reformatorene samme hva det innebærer/vil bety, jeg er villig til å være en kriger, så reis deg nå. Vi skal si nei til ånden av motstand, til nederlag, til komfort, til

ånden som sier at ting aldri vil forandre seg. Gud sier: Jeg bringer reformasjon til dette landet, jeg bringer forandring i landet, jeg bringer en forandring i ånden over landet. Så akkurat nå så bryter vi ånden av motstand, vi sier gå, til apati sier vi gå, til kapitulering sier vi gå, til ånden som sier at ting aldri vil forandre seg, gå, til uviljen til forandring, gå. Gud vil forløse salvelsen av en reformasjon. Vi kaller på krigerne, reis dere reformatorer, reis dere dere som vil forandre verden, i Jesu navn.

Et land av apostolisk regjerende innflytelse.

Det er en ånd til å herske og regjere i dette landet, men djevelen har bundet/ødelagt det, fienden kutter av deres innflytelse. Han har isteden proklamert kaos og forvirring over landet. Tørre ben.

Hva var det første pastor Sharon Stone sa? Hun sa det var en atmosfære av kaos. Gud elsker å etablere orden midt i kaoset. Jeg vil vise deg noe interessant. Se Jes. 51,9 Våkn opp, våkn opp og kle deg i kraft, du Herrens arm! Våkn opp som i gamle dager som i de eldste tider. Var det ikke du som felte Rahab og gjennomboret sjøuhyret? Det er en årsak til at kaos har fått lov å herske i landet. Hvem er Rahab? Er oversatt med sjøuhyre, drage. Det er interessant at vikingene hadde drageskip, det var en slags tilbedelse. Vet du hva Rahabs navn betyr? Dragen av kaos og forvirring. Gud sier at Han kutter Rahab i biter. Faktisk er Rahab et poetisk navn for Egypt. Det snakker om da Gud delte Rødehavet og satte Israels folk fri. Han brøt ånden av kaos og forvirring. Noen av dere trenger at Gud åpner deres Rødehav.

Gud vil gjøre Norge til en ressurs for nasjonene.

Dette er viktig for landet. Guds proklamasjon er framgang og velstand, men jeg hørte Gud sa: Istedenfor at dere er frie til å være en ressurs, en giver til andre nasjoner, så blir dere plyndret av andre nasjoner. Dere er satt i fangenskap av velstand. Istedenfor at dere er i stand til å være en velsignelse, så har det ført dere inn i fangenskap. Er det sant? Det er en ånd av røveri mot nasjonen. Gud har velsignet dere for å være en velsignelse, og dere er kalt til å velsigne andre nasjoner, men ikke på den måten det skjer nå. Noe trenger å forandres, for det fienden ønsker, er å få dere ut i fattigdom. Guds velstand er fornybar, djevelen plyndrer dere. Dom. 6 forteller om at Israel ville høste inn grøden og gi det som en skatt. Da de kom med velstanden sin, kom fienden for å prøve å stjele det med en gang. Vi må ta tilbake det djevelen har stjålet, vi trenger å bekjempe den ånden av røveri. Vi trenger å kjempe i vårt personlige liv for å ta tilbake det

djevelen har stjålet fra oss personlig. I fellesskap må vi kjempe som menighet for å ta tilbake det djevelen har stjålet og vi trenger å kjempe for sjeler i denne nasjonen.

Utdrag av Per Ivars kommentarer.

Veldig spennende ord, er så mye håp i det, men det er ikke et ord som vi bare kan la ligge der og si: Vel, dette er et ord, så får vi vente og se. Nei, dette er en arbeidsmal. Vær med å be, profetér og beveg deg i den retningen for at vi skal se gjennombrudd for Norge. Dette er altså en invitasjon til deg for å arbeide sammen med oss.

Her er noen punkter for å arbeide med Guds profetier for regioner og enkeltmennesker:

Tro budskapet

Mediter på det

Bli ett med det

Be ut det profetiske ordet

Fortsette å bevege oss

Fortsette å forberede oss

Juster der det behøves

Adlyd når Herren taler

Vandre selv ut det profetiske ord og bli en del av oppfyllelsen.