Profetene samles

03.08.2023

En profeti av Sara Lunde, 31. juli 2023

Jeg opplevde å se et bilde av folk som hungrer etter det profetiske. De vil våkne opp fra søvnen og forstå mer av hva det profetiske er og vil gjøre i folk. Jeg ser at mennesker også vil være i bønn for det profetiske og for de profetiske tjenester. Folk vil stå i ring, velsigne og løfte opp de som vil stå i det profetiske. Herrens styrke er over de som stiger opp i formasjon. Herren fryder seg over de som kommer i linje for det profetiske. De bringer ord i menneskers liv hvor de blir forandret, ved at det profetiske blir sådd i folk. Det kommer til å bli mer og mer en jungeltelegraf, hvor mennesker hører om det profetiske og vil søke det. Der vil folk oppleve et ønske om å komme sammen med profetene. Det vil bli så sterkt det som Herren vil gjøre i Norge gjennom de profeter som reiser seg i denne tiden. Guds velsignelse og Herrens fred vil hvile over de som samler seg for det profetiske.

Herrens salvelse brer seg ut over dere. Jeg kjenner også nå at Herrens ild blir sterkere over alle som kommer i denne formasjonen og folk vil komme inn ved Den Hellige Ånd i en sterk måte å be på. Herrens nærvær vil bli så sterkt, at man vil kun fokusere på Herren ved å be og prise han.