Ord for 2024 – Inger Marie Nordin

14.01.2024

Dobbel salvelse, 2 x 12 = 24. Dobbel salvelse over det apostoliske. Det reiser seg et apostolisk folk som er fokusert på Guds rike. Det er en renselse som pågår. De åndelige lederne som er utvalgt av Herren reiser seg i en ny og høyere autoritet. De er grunnfestet i Herren. Som de 24 eldste i Åpenbaringen 4:9-12, hadde hvite kjortler og kroner på hodet som de kastet ned foran tronen og tilba han som sitter på tronen, renser Han sitt folk. De reiser seg opp i autoritet og de er et tilbedende folk, som har et tjenersinn og vandrer i lydighet og kjærlighet. Guds rike går fram gjennom et folk som er overgitt.

Inger Marie Nordin