Ny Tid

25.08.2023

Jes43:19

Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.

Jeg, Herren, vil gjøre noe nytt i deg! Ikke la deg avlede av bekymringer eller alt som skjer rundt deg. Fienden vil alltid stjele din oppmerksomhet. Men jeg, Herren vil alltid vise deg noe nytt. Jeg er framtiden, og har framtiden i mine hender. Når mitt folk søker meg, vil Den Hellige Ånd vise nye ting.

Jeg gjør alltid nye ting med mitt folk. Ny innsikt gir frimodighet, og frykt må vike. Jeg, Herren vil forandre menneskeliv og lengter etter at mitt folk gjør det de er kalt til å gjøre.

Frykt ikke, for Jeg, Herren er med dere! Vær avhengig av meg, for Jeg skal gjøre noe nytt. Søk meg, så vil dere finne meg. Gå ut og vis min kjærlighet. Mennesker trenger meg, og lengter etter meg.

Tiden er inne for at jeg vil ha min brud tilbake, men da må mitt folk være klare til å gjøre noe nytt og være frimodig.

Er min brud med meg, vil hun også høre hva Jeg har å si. Jeg er Herren.

Profeti gitt ved Laila Espevoll, 24.08.23