Lytt til min røst

16.08.2023

Lytt til min røst. Jeg kaller deg til å reise deg i denne tida. Stå opp å bli lys og kom på linje med mitt Ord og med meg. Jeg sier deg: " Vær du bare frimodig og sterk. Frykt ikke !" For dager kommer, da du må stole helt og fullt på meg, Mitt barn. Se, deg ikke omkring og se, deg ikke tilbake ! Men fest blikket på meg og bare på meg, der hjelpen er og finnes. Tida heretter er kort. Dagene blir mørkere. Men du, mitt barn har din tilflukt hos meg. Under mine vinger , finner du ly. Jeg er ditt vern og ditt skjold. Du finner styrke hos meg og bare hos meg. Merker du det ikke ! Ser du det ikke! Høsten er allerede moden. Jeg trenger arbeidere til å ta inn min høst. Er du villig til å gjøre det jeg sier deg? Det jeg kaller deg til. Lydighet er bedre enn offer, Mitt barn. Er du villig til å legge ned alt ditt eget for meg? Den som gir, han får. Den som velsigner andre, blir selv velsignet. Jeg vil at du skal være i stadig bevegelse: At min kraft og min salvelse får virke gjennom deg. Du er min elskede sønn og min datter. Vit at jeg døde og oppstod for deg, for at du skal leve ved meg. Min oppstandelseskraft virker gjennom deg, om du slipper meg til. La min Hellige Ånd få virke i deg og gjennom deg. Jeg vil bruke og utruste deg i denne tida: " Vær min røst: Mine øyne, mine hender og mine føtter. " Gå og gjør mine gjerninger. Tro Ordet og vær ordets gjørere! Stå opp for Sannheten! Ha store forventninger og tro til meg, hva Jeg skal gjøre i dere og gjennom dere i denne tida. Bli fylt av Ånden! Og ha en hunger og tørst etter meg: " Ha mitt sinnelag. Søk etter min miskunnhet og barmhjertighet. Ha nød for menneskene rundt deg. La min Agapekjærlighet få fylle deg. Vær mine tjenere og tjenerinner ! Ydmyk dere under meg, så skal jeg opphøye dere. La dere ledes av Den Hellige Ånd, for det er min vilje for dere. Se, jeg kommer snart! Hold fast og hold ut, så ingen tar din krone, sier Herrens Ånd. 

Britt Karen Vegheim 16/8- 23.