Krigen i Ukraina

07.10.2023

Ukraina krigen

Ble vekt tidlig morgen 25.02.22 med disse ord.

Fysiske kollaboratører har gjennom tiden vært mange på østsiden. La deg ikke lure til å tro at dette er annerledes. Jesus, Guds sønn skal en dag komme igjennom østporten for å innta sitt rike på jord.

Dette du nå ser er målestokken for tider som skal komme. Seieren er nær. Han kommer Han som komme skal. Tiden nå skal avsløre hendelser som kommer til Min tid sier Herren den allmektige.

Se det er gjennomført og landet i øst skal bli latterliggjort før sannheten om svik og mannefall avsløres. Slik er det i disse dager min datter. Alt er i skjønneste orden selv om smerten er stor.

02.10.2023

Betraktninger:

Forskjellige medier og profeter har hyppig og fra tid til annen dekt det som foregår knyttet til Ukraina. Jeg fikk disse ordene 25.02.2022 og har forholdt meg til dem uansett hva jeg ellers har hørt og lest. Underveis har jeg blitt vist en del knyttet til landets flagg og forskjellige symboler. Symbolenes betydning kommer nå tydeligere fram i landets politikk. Flaggets farger taler om den høsten høstens Herre har ansvar for i disse tider.

Også i forbindelse med denne konflikten har jeg kjent på det som bibelen taler om: «..de som kaller seg jøder og ikke er det»

Vi er inne i en smertens tid med fødselsveer. La oss så bidra til bønn og et tydelig skille i mellom lys og mørke. Det er så lett å gå seg bort i gråsoner, eller bli sittende fast der i all bekvemmelighet. La oss hjelpe hverandre til å stå i rett posisjon i Herrens hær. La oss ikke glemme nåden når sannheten kommer fram og opprydding begynner. Noen har tatt en valg for mørket, noen for lyset og noen vet ikke hvor de er. Lyset vil alltid seire uansett hvor mye smerte som må forløses for å føde det fram.