Kjærlighetens kappe

05.01.2024

Kjærlighetens kappe

Av Grete Hammer.

02.01.2024

Tidlig 1. nyttårsdag fikk jeg et glimt av Guds kjærlighet, hvordan den er kraftfull og Hellig. Sannelig ingen kommer til Faderen uten ved Jesus Kristus. Hellig er Hans navn. I bønn og etter å ha lest igjennom 1, Johannes så ble dette lagt på mitt hjerte og jeg deler med den som vil lese.

1.Kor13.

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.

3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingen ting vunnet.

4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.

7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

8 Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå.

9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.

10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt.

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.

12 Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

13 så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

1.Johannes 17 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.

2.Mosebok 15, 13 I kjærlighet førte du det folket som du fridde ut. Du ledet dem med din kraft til din hellige bolig.

1. Johannes 10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

«Min dyrekjøpte brud, hør hva Jeg taler til deg. Ikle deg kjærlighetens kappa og se alle dine bønner vil bli besvart. Er vel Jeg en Far som ikke vil gi sin brud det beste Jeg har? Mitt rike og Mitt kongedømme tilhører deg, du som vandrer i kraft av vannet og blodet. DHÅ er deg gitt som ditt daglige kompass og alle mine løfter står fast for den som elsker min Sønn den Enbårne. Hvilken herlighet dere har i vente dere som ikler dere kjærlighetens kappe. Husk, Jeg Gud den allmektige skapte alt i kjærlighet for at mine barn, min familie skal være ett med meg.

Adam sviktet sin brud. Den kvinnen som var gitt ham av hans side. Hvorfor han gjorde det er et skjult mysterium i skriften. Men jomfruens livmor fødte Min Sønn, og ut av Hans side fødtes den rene bruden. Så reis deg min brud og vær kjærlighetens kappe verdig. Full av nåde er den gitt deg i kjærlighet i troens og bekjennelsens ordelag.

Lang har vandringen vært for mennesket igjennom profet ordet om min Sønns komme. Om min dyrebare frelsesplan har mine sendebud talt til alle tider. Mørket har dekket jorden og gjør det fortsatt, men blodets kraft og kjærlighetens kappe dekker de som tilhører meg. Er vel Jeg en Gud som kan lyge og gi dere falske forhåpninger?

Mange av dere er hardt prøvd og fristelsene er til tider til å ta og føle på. Tenk ikke som verden. Glem ikke at Jeg deres skaper er ren kjærlighet. Alt som puster og ånder er avhengig av min kjærlighet. Vil dere drikke av den hver en dag? Jeg deres Skaper og Gud, kan ikke gi noe annet enn kjærlighet. Den er tilgjengelig igjennom min sønn Jesus Kristus, den enbårne. Tro at Han hører deres bønner og det er gitt dere det som Jeg har av min overflod av godhet. Livet skal leves inn ut fra Mine underfulle dybder.

Vær en korsvandrer på deres vei. Ingenting er umulig for Meg og alt er mulig for den som tror. Rens dere i ordet og vannbadet hver en dag og la nattverden være nært i deres hjerter hver dag. Min kjærlighet er kraften som driver all frykt bort. Hvert et kne må bøye seg.

Vi går nå inn i tider hvor lyset blir lysere og mørket mørkere. Hva et menneske sår skal det også høste. Jeg er en ordens Gud full av nåde over nåde. Kjærligheten tvinger ingen, men dens kraft gjør det som den er til for å gjøre. Skape nytt liv der Den vinner fram i mørket. Elsk hverandre slik jeg har elsket dere først, i mitt verk på Golgata. På denne høyden hvor livet seiret over døden er alt å vinne. Kjære barn av tidens tann, Jeg elsker dere, ser dere og hører dere fra hjertets dyp. Bær fram hjertet til Min Sønn hver en dag og se så at Min fylde og Min herlighet vil omslutte dere på alle kanter. Drikk av

min kilde og gå dit ånden leder dere. Mange er oppdragene som vil komme dere i møte, for dette landet som heter Norge er som en slagmark å se til ifra min himmel. Tal ut over de døde bena i dalen. Reis dere i sannhet og vær frimodige. Ha min tro som er seier, for den er gitt dere i Jesus ved å bli Ham lik. Kjærligheten strømmer fra mitt Faderhjerte og utvider teltpluggene til alle dem som vil ha mer. Se det er fullbrakt. Gå i tro og la seieren virke i Jesu navn, amen. Min kjærlighet er herligheten som vil dekke hele jorden. Se det er fullbrakt og mørket må vike. Stå fast i mitt ord som ER alt hva dere trenger til.»

Rom., 13, 0 Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

Johannes 3, 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

<< ALT ER JA OG AMEN I MEG>>