Jeg er Alfa og Omega

16.08.2023

Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Du dåre, hvor lenge vil du ikke minnes meg? Jeg, din Gud, som fødte deg og som velsignet deg der du var fattig og lå i rennesteinen. Ditt rop nådde mitt øre og jeg ga deg rikelig med velsignelser, men du er likevel fattig, fordi du kjenner meg ikke. Du nøyde deg med rikdom og velstand og sa: «Jeg trenger ikke deg», men uten meg er du ikke til, uten meg er mine velsignelser borte. Mine løfter til deg er mange. Er du villig min kjære, er du villig til å se på meg, er du villig til å gå med meg? Du har dine avguder som du ber til, men de kan ikke hjelpe deg fordi de er døde. Jeg er hellig, omvend deg. Jeg er hellig, jeg skal ryste alt som skal rystes. Rens deg, helliggjør deg. Søk meg og jeg vil svare deg og jeg vil gjøre deg sterk. Må jeg røre din rikdom for at du skal huske at det var JEG som gjorde deg til den du er i dag? Dine slekters forgjengere hadde lite, men de fryktet meg. Hvor er din gudsfrykt? En gang kjente du meg og du visste hvem jeg var. Dette glemte du fordi det var en tid du forherdet ditt hjerte til meg, og du var ikke lenger villig til å vende om. Men nå hører jeg en røst ifra nord, bruden kaller på sin brudgom med lengsel, en lengsel så stor, med lengsels tårer, «kom, kom, kom!» Men nå legger jeg mine hender på deg for å lege ditt forherdete hjerte og du skal minnes meg, din Gud, som fødte deg. Du forkastet mine profeter, og du tvang dem til stillhet og du begynte å forbanne og tale løgn over mitt folk Israel. Har ikke jeg sagt at de som velsigner skal også jeg velsigne og den som forbanner skal også jeg forbanne. Land, dette er en tid av forløsning, utgytelse av min Ånd, men også tid av rystelser. Jeg vil besøke dem som vil ønske min ild og min Ånd velkommen og følge min Ånds ledelse. Norge, husk de ord jeg har talt over deg. Husk ditt hjerte for meg. Jeg elsker deg, Norge og det folket som bor der. Jeg har gitt dere en spesiell stemme, en stemme som skal høres i nord. Steder skal løfte sine hoder og se mot nord og si: Se, Norge har reist seg, vi vil følge med. Vi vil reise oss. 

Daniel Nilsen.