"Gud har satt en "copiright" på oss"

04.03.2024

Gud har satt en "copirright" på deg! Han har retten på deg. Ikke fienden. Fienden gjør hva han vil for å forføre deg feil tankesett. Men Gud har satt en copiright på deg! Han er din og du er hans. Du blir mer hans når du "spiser" hans ord til deg. Da har du blitt en del av han. Han vil du skal bli i han, så han kan aktiveres mer og mer i deg. Der ligger masse potensiale til å se inni i Guds rikes hemmeligheter og få nåde til å gjøre ting vi ikke kunne gjort i det menneskelige.

Som skapt i Guds bilde, har han stemplet deg som sin. DA trenger ikke fienden å atakkere deg! Men motsatt. :) Brøl til fiende, og si " du eier ikke meg! Hold fingra unna meg. Jeg vet hvem jeg er i Jesus Kristus!".

Din ånd er i Hans ånd, og du skal reise deg i strålelgans og se deg selv i HANS øyne.

Laila Espevoll