Fest blikket på troens opphavsmann!

05.02.2024

ORD 12.01.2024

Skrevet: Grete Hammer

Løft blikket mot himmelen min datter og se mitt rikes komme over jorden.

Ingenting er som den dagen da min herlighet utøses for de trofaste for den kommende vandring over jordens overflate. Høyt og lavt skal dere gå for å fylle alle gap slik at de fortapte får kjenne frelsens nærvær og seier i sin midte. Alt er gjort klart. Løft sverdet, ta på rustningen og løp til oppdraget. Ondskapen tror den har det nå, at denne gangen skal den skride til verket og innta alle porter, men den gang ei.

Jeg er Herren Gud, den allmektige og evigheten råder til evig tid. Løftes landet er deres å innta. Fienden frykter det han ikke ser, men dere går i tro på det som dere ikke ser. La det så bli på jorden som i himmelen. Tiden er nå til å erobre og innta det som er dere gitt, mine barn i Kristus Jesus. Kongen er Min Sønn, den Enbårne og alt tilhører Han. Vær på seierslaget. Innta rekkene og gå. Dere er klargjort for en tid som dette. Stå tett sammen, del brødet og vinen, ikke glem arven som tilhører dere fra begynnelsen av.

Dere er Mine og Jeg er deres. Vi er ett for at Faderen skal herliggjøres over jorden. Seieren er vår og fienden er atter, for all tid, gjort til skamme. Se det er fullbrakt. Dere er høyt elsket.

Ære være Faderen, Sønnen og DHÅ.

Fylden av tidens akse nærmer seg og bruden blir i disse dager gjort klar. Jeg har ingen å miste og høstens arbeidere sendes ut til alle land og kongeriker. Innta portene, gå og la Min vilje skje. Se til Daniel. Lær av hans mot.

16.01.2024.

Nådens kammer flyter over for å forløse barna i tidsaksen. Knuten løsner og herligheten Konge vil synliggjøre gavene som er forberedt i fra tidens begynnelse av. Mange er mine løfter til mitt folk som skal åpenbares i tiden som ligger foran dere. Israel er ikke glemt. Heller ikke mitt folk og Abrahams barn. Ingen kan unngå å bli sett av meg. Gjør dere klare til tidens største innhøstning. Satan skjelver av frykt fordi han vet at slaget er tapt. Nå kommer tiden til mitt rikes komme. Gjør opp din sak med Herren og se alt er vel. Fold hendene å be. Rop ut seier i Jesu navn. Ingenting er umulig for den som tror og alt er mulig for Gud. Tenk for et vidunder det er når de fortapte og bortkomne får endelig får høre Herrens røst. Mine ord står urokkelige og høster det som høstes skal.