Herren kaller på apostler, profeter og landets bønnevektere

03.08.2023

                   En profeti gitt ved Per Ivar Winnæss, Hokksund, den 13. juli 2023

Jeg hører Herren rope ut over vårt dyre kjære fedre land:
"Land, land, våkne opp!"
"Land, land, hør Herrens ord!"
"Land, land, fortse

tt å be!"
"Land, land, profeter!"
"Igjen sier jeg dere, se opp og profeter!"
"Ja, se opp!""Dere sier at høsten først er om fire måneder, men jeg sier dere, se opp, for høsten er nå!"
"Jeg kaller på mitt folk til å samles for et skifte for nasjonen."
"Jeg kaller på dere til å mønstre på, min mektige hær."
"Jeg vil gå foran min hær, den Allmektige, høvdingen over alle himmelens hærskarer og jeg vil stride for dere."
Jeg opplever at vi har gått igjennom en tid hvor mange har opplevet langvarig venting, omstendigheters nei og en tid hvor flere har hatt kontroverser både i den åndelige verden, fysiske plager og kanskje også i relasjoner.
Dette har gjort at våre visjoner, kall og drømmer kanskje har blitt uklare og vi har hatt nok med å overleve og vedlikeholde i våre liv rent generelt.
Gjennom disse forsinkelsene og kanskje også skuffelsene, har fienden har fått oss til å være passive. Dette har igjen fått oss til å være avventende i forhold til de løfter og drømmer som vår himmelske Far, har lagt i oss og kanskje også innprentet i oss, i våre hjerter.
Jeg kjenner at Herren roper på våre navn, for denne tiden, og sier:

"Reis dere, ja stå opp og se opp!"
"Igjen sier jeg dere, reis dere, ja stå opp og se opp!"
"Vær bare riktig frimodig og sterk, for det som jeg har talt over deg, se, det kommer!"
"Mobiliser deg på ny og tro meg for det som jeg har talt over deg og for ditt land. Stå opp og sett deg i brann, for det som jeg har gitt deg i ditt hjerte!"
"Min ild kommer sannelig over deg, i det du reiser deg opp, for ditt gjennombrudd!"
"Min herlighet skal sannelig lyse opp over deg, for en ny bevegelse og etablering av det jeg har talt over deg. Sett bare foten din ned på det!"