Budskap 29. des 2023

05.01.2024

Budskap 29.12.2023 - Alf Magne

Jeg har renset dere og klargjort dere for at dere nå skal vandre sammen med meg inn i en ny sesong. I denne nye sesongen vil dere vandre inn i det dere har forpliktet dere til ved de valg dere gjorde i forrige sesong. Nå begynner dere å vandre på den vei jeg den gang viste dere glimt av. Jeg er med dere og jeg svikter ikke. Stol på meg!

I den nye sesongen vil dere bli prøvd. Gå ikke på kompromiss, men følg nøye de befalinger jeg gir. Ikke vær opptatt av å være mennesker til behag, men lyd meg. Hold deg tett inntil meg. Gjør det jeg gjør og si det jeg sier. Vokt deg for å si unyttige ord. Dere vandrer nå i min autoritet og kraft. Vokt dere for unyttige fornøyelser og utskeielser. Dere representerer meg og mitt rike i denne verden. Lev da slik at mitt navn helliges. Dere er hellige, så sant dere er i meg.

Om dere må gå gjennom ild og vann så er jeg med dere. Frykt ikke! Når det ser håpløst ut er redningen rett foran dere, for ingenting er umulig for meg! Jeg må ryste verden. Men den som blir i meg skal ikke rystes, men bli stående. Vit at jeg er mektig til å frelse! Dere vil se store og underfulle gjerninger som jeg gjør gjennom dere. Jeg dekker bord for dere rett fremfor fienden, og han kan ikke røre dere når dere blir i meg.

Jeg skal skille de gudfryktige som lever sammen med meg fra de ugudelige som dyrker himlenes hær. Jeg vil avsløre falsk lære og vrangforestillinger som har ført mennesker bort fra meg så de dyrker gudebilder i stedet for meg som er den ene sanne Gud. Forkynn Sannheten! Mitt ord er sannhet. Men husk at uten meg kan dere ingenting gjøre. Jeg vet hva som er rett ord til rett tid. Mange skal våkne opp, se sin ugudelige vei, vende om, og komme tilbake til meg.

Dere er reist opp med meg og satt i Himmelen med meg. Bli i meg! Gru og grav og garn over de som bor på jorden. Det skal skje at den som flykter fra den grufulle larmen, skal falle i graven. Og den som kommer opp av graven, skal fanges i garnet. Det finnes ikke noe tilfluktsted på jorden. Bli derfor i meg, der jeg er. For slusene i det høye er åpnet, og jordens grunnvoller skjelver. Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Jeg skal hjemsøke himmelens hær i det høye og jordens konger nede på jorden.

Jeg vil lære dere hva sann kjærlighet er, for størst av alt er kjærligheten. Uten kjærlighet er alt unyttig. Alt dere gjør må være ut fra kjærlighet. Sann kjærlighet finnes bare i meg. Bli derfor i meg, så blir jeg i dere. Jeg er kjærlighet! Uten meg har dere ikke sann kjærlighet. Mange er de som er bedradd av fiendens perverterte kopikjærlighet. Pervertert kopikjærlighet tapper livet fra både den som gir og den som får. Derfor blir mange utbrent. Bare ekte kjærlighet består prøven. Min kjærlighet gir liv til både den som gir og den som får. Bli i meg! Jeg vil vise sann kjærlighet gjennom dere, og mange skal våkne opp og ta i mot meg. Ikke la dere utnytte av fienden som vil føre dere vill. Forførte og fortapte mennesker vet ikke hva de trenger. Spør meg. Jeg vet hva hvert et menneske trenger.

Høsten er moden. Jeg er høstens Herre. Be meg, så vil jeg sende ut mine engler som vil høste inn mennesker som dere skal gjøre til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.