Bruden og brudgommen

27.09.2023

«Tider kommer da øynene skal løftes til fjellene og se mitt komme over flokken, som har samlet seg for innhøstningens time. Dette taler Hærskarenes Herre til bruden i denne time over jorden.»

Store og mektige er dine gjerninger Herre Gud Allmektige.

«La ingen forføre dere til å tro at jeg er noen annen enn den jeg er. Loven og evangeliet taler klart og tydelig om hvem jeg er. Jeg ble utvalgt fra begynnelsen av, ja fra evighet til evighet er jeg, den jeg er. Tidens fylde vil avvikle denne tidsalderen og sammen med min brud skal jeg stige inn i det nye sekelet som er forutbestemt før tiden ble til. Ingen mellom begynnelsen og slutten av denne tidsaksen kan rokke ved mitt ord, da jeg Herren er Ordet som forløser alt som er til.

Brudens begynnelse ble skapt i Edens hage, men bruden sa nei idet Eva ble forført og Adam samtykket i sviket. Siden fallet har mennesket, skapt i Guds bilde vært på søken etter brudgommen, herligheten og samkvemmet med Faderen. Jeg, Ordet er den sanne brudgom. Ingenting kan stjele min brud ifra meg. Den som hører Brudgommens røst springer til alteret for forløsning for sin sjel. Glem ikke hvem dere er født til å være, hvem dere skal lete etter.

Uansett hva dere er salvet med av tjenestegaver så er det meg, Jesus Kristus som dere tilhører. Forsoningens offer kostet meg alt hva jeg hadde i det øyeblikket Faderen så bort. Jeg var født for denne oppgaven, dere er født i tjeneste for å vandre etter meg i ferdiglagde gjerninger. Så kaller jeg på dere til forsoning under kjærlighetens banner for å ydmyke deres hjerter til seier i disse dager.

Liljene i dalen blomstrer under mitt blod. Deres skjønnhet er helt avhengig av mitt verk på Golgata. Ingen andre kan fullføre det Jeg har utvalgt og klargjort dere til å fullføre i ord og gjerninger.

Dere er helt avhengig av min pust for å holde sjelen levende og blodet renser fra alle ugjerninger og beskytter den sjel som vandrer i tro.

I begynnelsen skapte jeg mannen og kvinnen for at de to skulle være et legeme. Et legeme under Far. Slangen snek seg inn, men min plan kunne ikke bli forkastet da Faderen aldri har fornektet mennesket. Fortsatt er dere skapt som han og hun og mitt ord taler tydelig om den orden som skal være i et ekteskap for at himmelens velsignelse skal regne over enheten i Kristus. De to skal være ett, som bruden skal være ett med Kristus. Forstå det fullt ut den som kan. I et åndedrag ble Adam en levende sjel. I et forløsende nå blir bruden ett med brudgommen. La så ikke Satan fortsette å ødelegge det Faderen har forent foran sitt alter. La dere ydmyke foran alteret, bøy kne og ta imot nådens rensende gave i den tilgivelse som er gitt dere til del. Forvalt det som er gitt dere etter ordets rettledning. Mitt Ord er Hellig og rent. Hvordan kan dere forvente å få mer kraft uten å la dere bade i Ordet. Det er ingen annen vei til frelse enn Jesus på korset. Etter det kom den tomme graven og pinsedag. Men det stoppet ikke der. Jorden og alt som i den er, tilhører Herren Gud. Jesus er fullbyrdelsen av loven og ekteskapets forordninger har ikke endret seg. Kom i linje med mine forordninger. Forson dere ektefolk i ånd, sjel og legeme og se og erfare at Herren er god.

Nytt liv kommer til jorden i befruktningsøyeblikket. Lovpris Herren deres Gud for alle nye gaver som er i vente. Livet i Kristus seirer alltid over døden. Kjærlighets frukten er liv. Styrk dere menn og kvinner og reis dere i enhets bånd under Kristus for fristelsene er mange. Stryk blodet over dørstolpene og vokt barna. Lær dem opp i sannhet om renhet, jomfruelighet og kjærlighet. Så skal dere se at Herren er god. Kom til meg dere som vil krangle og gjøre deres eget. Det er Ordet som taler sant om livet.»

Forberedelsen

1.kor. 11

11 Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud.

Jorden stønner etter Guds sønner og døtre og brudgommen venter på at bruden skal gjøre seg klar. Johannes ryddet vei i ødemarken. Vær så Mine barn som rydder vei i denne verden for brudgommens komme. Tal sannhet, lev sannhet og gå i tro.

Johannes 3,

Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. 29 Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg over å høre brudgommens stemme. Denne glede er nå blitt min, helt og fullt. 30 Han skal vokse, jeg skal avta.

Kristus er den samme i går, i dag og i morgen.

Det er sannheten som setter fri. Ta derfor imot sannheten og legg frykt og stolthet på korset. La dere gjenopprette der dere er krokete og sammen finne den smale veien, for tiden er kort til forløsningen av mitt rikes komme over jorden. Se da til at dere står utrustet sammen til å kunne forkynne sannhet i tanke, ord og gjerning. Så kan dere sammen glede dere over at Kristus, brudgommen ser til sin brud og fyller henne med lovprisning og jubelrop. Det var ropet som raste Jerikos murer og seieren tilhører Herren.

I renhet ble dere skapt til å leve og i renhet vil jeg finne dere igjen slik dere er skapt til å være.

Fortvil ikke dere enslige her på jorden. Dere er ikke glemt. Dere er høyt elsket i disse dager og la dere rense i blodet og se den herlighet som skal komme over dere.

salme23 En Davids-salme.

1 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. 2 Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, 3 og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. 4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Glem ikke din tilhørighet i Herren, glem ikke Hans underfulle gjerninger. Han, Ordet, Himmelens og jordens skaper glemmer ikke hvorfor Han skapte mennesket til ære for sin brudgom. Så sukk og stønn i lengsel etter forsoningens sammensmeltende øyeblikk. Se Jesus Kristus får liljen til å blomstre i dalen.

Høysangen 2, Som en lilje i dalene 1 Jeg er Sarons rose, en lilje i dalene. 2 «Som en lilje blant tornebusker, slik er min elskede blant piker.»