Profetisk ord for året 5783 og 2023

03.08.2023

En profeti gitt ved Inger Marie Nordin, oktober 2022

Dette er hva jeg hører Herren sier:

Dette er året der Krigerbruden til Kristus reiser seg

Ifølge Strong's Konkordans er betydningen av det hebraiske tallet 5783 å være naken, å bli avkledd. Gud avdekker ting i denne verden og i Menigheten. Herren renser sin brud før bryllupet. Akkurat som Ester måtte gjennomgå for sin konge. Det var en periode av forskjønnelse.

Ester 2:12: «Nå når det var hver jomfru sin tur å gå inn til Ahasverus, etter de forskriftene som kvinnene hadde holdt på med i tolv måneder – siden det var den vanlige perioden for deres skjønnhetsbehandlinger, seks måneder med myrraolje og seks måneder med søtt krydder og parfymer og tingene for rensing av kvinner» (Amplified bibel, klassisk utgave)

Myrra står for død over selvlivet, men er også en del av salveoljen som ble brukt til å salve tabernakelet, alt som var i det og prestene (2Mos30:22-32)

Den første delen av dette året er for å rense og lutre før salvingen av Kristi brud. Hun må dø fra seg selv for å være i stand til å bære salvelsen, å stå fast og avansere Guds rike.

Hun skal tale ut Herrens Ord og det vil være lik «søtt krydder og parfymer». «La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Kol4:6 «For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt» 2Kor2:15.

Bruden vil alltid være rede, idet hun taler Ordet med djervhet. Krigerbruden vil innta plassen sin, idet hun trer inn i sin autoritet. Kong Jesus har rakt ut sitt septer og anerkjent henne som sin brud, som kong Ahasverus gjorde med dronning Ester (Ester5:2). Nå er tiden inne for henne til å skrive nye påbud for en ny tid (Ester8:8), vel vitende om hvem hun er, trygg i hans kjærlighet.