Året 2023 – Ilden og renselsens år

03.08.2023

Profeti ved Inger Nordin, januar 2023

2023 blir et år av ild. Det blir en rensende ild, en ild av prøvelse og en utrustende ild.

Gud trenger et renset folk. Han renser ved vannbadet i Ordet og Herren lutrer oss som sølv og gull, så vi kan bli rene, renset fra alle våre avguder, ting vi gir etter for og dermed gir mer makt enn Gud. Vi må fullføre helliggjørelsen i ærefrykt for Gud. Han vil rense for seg selv et eiendomsfolk, et folk som åpenbare hvem han er.

For å teste renselsen, kommer prøvelsens ild for å se om vi har bestått prøven. Han prøver sitt folk, som en prøver gull. Han prøver hjertene, om vi er helhjertet. Han vil også at vi skal prøve ham, om han holder sine løfter, for han vil vise at han er en god Far, en som har omsorg, en som elsker og som er rettferdig.

Hans Ord er som ild, det renser, det avslører renhet og det utruster. Den Hellige Ånd åpenbarer seg gjennom ild, som på pinsedagen. Det skal skje igjen, Jesus døper med den Hellige Ånd og ild. Det er kraft. ilden går foran ham og fortærer hans fiende. Den fortærer alt i oss som ikke er av ham. Da kan vi i sannhet åpenbare hvem han er.